Đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

16/02/2012 16:53 PM

Thuốc thú y được đăng ký gia công phải có GCN lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực hoặc thuốc thú y chưa có GCN lưu hành tại Việt Nam đặt sản xuất (SX) gia công chỉ để xuất khẩu.

Ms. Minh Nguyệt

Cơ sở nhận gia công phải là cơ sở được Cục Thú y cấp GCN thực hành tốt SX thuốc (GMP) phù hợp với thuốc thú y đăng ký SX gia công. Việc gia công phải thực hiện toàn bộ các công đoạn của quá trình SX và chỉ được phép đặt tại một Bên nhận gia công. Hồ sơ đăng ký SX gia công thuốc thú y trong nước phải viết bằng tiếng Việt, tên các thành phần của thuốc trong hồ sơ phải là tên gốc hoặc tên chung thông dụng trong nước và quốc tế, có các mẫu đơn kèm theo.

GCN lưu hành thuốc thú y SX gia công có hiệu lực bằng thời gian hiệu lực của Hợp đồng SX gia công thuốc thú y cộng với thời hạn sử dụng của sản phẩm, tối đa là 05 năm kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận SX gia công để xuất khẩu (CFS) có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp. Đó là các nội dung được triển khai trong Thông tư 08/2012/TT-BNNPTNT do BNNPTNT ban hành ngày 13/02/2012, quy định về thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y.

 Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 29/03/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,434

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn