Thủ tục xử lý nguồn tin tội phạm của VKS quân sự trung ương

15/01/2018 15:58 PM

Quyết định 559/QĐ-VKSTC về Quy chế thu thập, tiếp nhận, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự TW (sau đây gọi là CQĐT) được ban hành ngày 29/12/2017.

Trần Trang

Theo đó, sau khi CQĐT tiếp nhận nguồn tin về tội phạm sẽ được Văn phòng CQĐT nghiên cứu và phân loại như sau:

- Nếu các tội phạm đã rõ dấu hiệu thuộc thẩm quyền của đơn vị thì CQĐT ra quyết định phân công để giải quyết xử lý thông tin tố giác, quyết định trên phải được gửi đến Viện kiểm sát quân sự TW.
 
- Nếu các nguồn tin không thuộc thẩm quyền thì đề xuất để báo lên Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự TW chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Nếu các nguồn tin chưa rõ thẩm quyền nhưng có liên quan đến thẩm quyền của CQĐT thì CQĐT trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra nguồn tin.

Bên cạnh đó, việc thu thập và tiếp nhận nguồn tin tội phạm sẽ được thực hiện theo những biện pháp mà pháp luật quy định.

Quyết định 559/QĐ-VKSTC có hiện lự từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định 118/2011/QĐ-P6 ngày 12/9/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,204

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn