Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
24/04/2024 11:30 AM

Tôi muốn biết để thực hiện giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự thì cần phải đáp ứng các điều kiện gì? – Thảo Lam (Kiên Giang)

Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự

Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thế nào là giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự?

Giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự là việc người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện thủ tục gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và việc Tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015.

(Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP)

Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự

Người khởi kiện, người tham gia tố tụng lựa chọn gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử trong tố tụng dân sự với Tòa án phải có các điều kiện sau:

- Có địa chỉ thư điện tử để gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử trong tố tụng dân sự đến và đi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án;

- Có chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận;

- Đã đăng ký giao dịch thành công theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn tại Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.

Người khởi kiện, người tham gia tố tụng lựa chọn chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện tử trong tố tụng dân sự do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo thì phải đáp ứng các điều kiện hướng dẫn nêu trên và đã đăng ký giao dịch thành công theo hướng dẫn tại Điều 15 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.

(Điều 5 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP)

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự

Việc giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự phải tuân thủ các nguyên tắc như sau:

- Việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử trong thủ tục giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính phải tuân theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015, Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP và pháp luật về giao dịch điện tử.

- Người khởi kiện, người tham gia tố tụng được lựa chọn giao dịch điện tử với Tòa án theo một trong các hình sức sau:

+ Gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án;

+ Chỉ nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo.

- Người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện giao dịch điện tử với Tòa án kể từ ngày nhận được thông báo chấp nhận của Tòa án.

Trường hợp này, Tòa án có trách nhiệm thực hiện cấp, tống đạt, thông báo bằng phương tiện điện tử cho họ.

Người khởi kiện, người tham gia tố tụng vẫn có quyền gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

- Người khởi kiện, người tham gia tố tụng ngừng giao dịch điện tử với Tòa án kể từ ngày nhận được thông báo chấp nhận của Tòa án.

Trường hợp này việc nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện, người tham gia tố tụng và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án được thực hiện bằng phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

- Người khởi kiện, người tham gia tố tụng, Tòa án đã thực hiện giao dịch điện tử thành công thì được xác định là đã hoàn thành thủ tục tố tụng tương ứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015.

(Điều 4 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 263

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn