Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Các bước xác nhận thời gian công tác trước 1995 để hưởng BHXH

25/09/2017 14:21 PM

Đây là nội dung tại Công văn 4184/BHXH-CSXH về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quý Tân

Theo đó, các trường hợp không còn lưu giữ hồ sơ gốc để thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995 thì BHXH các tỉnh hướng dẫn cơ quan quản lý người lao động thực hiện:

- Giải trình lý do mất sổ;   

- Xác nhận quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần.

Sau đó, làm báo cáo gửi cho Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương hoặc UNBD tỉnh xác nhận, đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, để chấn chỉnh công tác BHXH, BHTN thì BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trước ngày 30/9/2017 gửi báo cáo về các đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm.

Xem thêm nội dung tại Công văn 4184/BHXH-CSXH ngày 22/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,182

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 20/01/2021 Quyết định 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
  • 14:00 | 20/01/2021 Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BLĐTBXH ban hành.
  • 10:34 | 20/01/2021 Chỉ thị 215/CT-TCHQ ngày 15/01/2021 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.
  • 10:13 | 20/01/2021 Thông tư 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
  • 10:00 | 20/01/2021 Hướng dẫn 10/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2021.
  • 09:20 | 20/01/2021 Thông tư 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
  • 09:00 | 20/01/2021 Quyết định 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
  • 08:44 | 20/01/2021 Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 08:30 | 20/01/2021 Quyết định 371/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021.
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn