Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi 2020 trên địa bàn Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
08/04/2021 13:56 PM

Ngày 06/4/2021, Bộ Xây dựng có Công văn 1122/BXD-HĐXD hướng dẫn thực hiện nội dung Luật Xây dựng sửa đổi 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi 2020 trên địa bàn Hà Nội

Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi 2020 trên địa bàn Hà Nội (Ảnh minh họa)

(1) Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2021.

Nghị định đã quy định về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở giữa các cơ quan chuyên môn về xây dựng, dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, cụ thể:

- Khoản 8 Điều 3 quy định về dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Điều 13 quy định về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Điều 36 quy định về thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Khoản 4, khoản 5 Điều 109 quy định cụ thể việc phân cấp thẩm định giữa các cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Phụ lục X quy định Danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

- Điều 110 quy định về xử lý chuyển tiếp.

(2) Về các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND thành phố Hà Nội:

Việc phân cấp cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư đã được quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và vẫn tiếp tục được quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 42/2017/NĐ-CP.

Do vậy, việc UBND thành phố Hà Nội giao các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tiếp tục thẩm định đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND Thành phố là phù hợp.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,373

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn