Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 tại TP.HCM

20/08/2021 11:59 AM

Ngày 18/8/2021, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 2999/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 tại TP.HCM

Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

Theo đó, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với từng bậc học như sau:

- Đối với bậc tiểu học:

+ Thời gian bắt đầu năm học 2021-2022 từ ngày 8/9 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức).

+ Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 20/9/2021 đến 22/1/2022 (18 tuần thực học).

+ Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 24/1/2022 đến 28/5/2022 (17 tuần thực học).

+ Kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31/5/2022.

+ Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2022.

- Đối với bậc THCS và THPT:

+ Các trường tổ chức lớp và củng cố kiến thức bắt đầu từ ngày 1/9/2021.

+ Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6/9/2021 đến ngày 15/1/2022 (18 tuần thực học và 1 tuần dự trữ).

+ Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 17/1/2022 đến ngày 28/5/2022 (17 tuần thực học và 1 tuần dự trữ). Kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31/5/2022.

+ Các trường THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022.

- Đối với hệ giáo dục thường xuyên:

+ Bắt đầu năm học từ ngày 1/9/2021.

+ Học kỳ 1 từ ngày 6/9/2021 đến ngày 15/1/2022 (16 tuần thực học và 3 tuần dự trữ).

+ Học kỳ 2 từ ngày 17/1/2022 đến ngày 28/5/2022 (16 tuần thực học và 2 tuần dự trữ). Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2022.

Xem chi tiết tại Quyết định 2999/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày ký.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn