Học sinh cấp I, II, III tại TP.HCM tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4

30/03/2020 10:51 AM

Đây là nội dung tại Công văn 1156/UBND-VX ngày 28/3/2020 của UBND TP.HCM về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trong 14 ngày tới, UBND thành phố chỉ đạo như sau:

- Đối với học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020.

- Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 03/5/2020.

- Sau thời gian nghỉ học nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, tham mưu phương án đi học trở lại cho học sinh thành phố; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo việc rà soát, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả trung tâm ngoại ngữ - tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học,...); tuyệt đối không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh, học viên (các kỳ thi, khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ - tin học, các hoạt động giáo dục kỹ năng, ngoại khóa,...).

- Trong thời gian học sinh còn đang được nghỉ học, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện tạm ngưng cấp phép hoạt động (việc cấp giấy phép thành lập vẫn thực hiện theo quy định) các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1156/UBND-VX ngày 28/3/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,330

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn