Đề xuất: Bằng tốt nghiệp CĐ, TC sư phạm không ghi hình thức đào tạo

21/03/2020 11:11 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Toàn văn Dự thảo Thông tư và phụ lục kèm theo

Theo đó, đề xuất không ghi hình thức đào tạogiới tính của người được cấp trên bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp sư phạm.

Một phần mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng theo Thông tư 45/2012/TT-BGDĐT

Một phần mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kèm theo Dự thảo Thông tư

Mẫu bằng và cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Dự thảo Thông tư này.

Các phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đã in, cấp phát theo mẫu quy định tại Thông tư 44/2012/TT-BGDĐTThông tư 45/2012/TT-BGDĐT trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được sử dụng đến hết năm học 2019-2020.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn