TCTD không được mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp nào?

22/11/2021 08:58 AM

Có hiệu lực từ ngày 15/01/2022, Thông tư 16/2021/TT-NHNN thay đổi một số quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Vậy TCTD không được mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong những trường hợp nào?

Tổ chức tín dụng không được mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Tổ chức tín dụng không được mua, bán trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp nào? (Ảnh minh họa)

Trường hợp nào TCTD không được mua trái phiếu doanh nghiệp?

Theo khoản 8 Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN, TCTD không được mua trái phiếu doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

(1) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành;

(2) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác;

(3) Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động.

(Hiện hành, theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 22/2016/TT-NHNN (bổ sung bởi Thông tư 15/2018/TT-NHNN), thì chỉ quy định trường hợp: TCTD không được phép mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành).

Ngoài ra, trong vòng 12 tháng sau khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, TCTD không được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà TCTD đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà TCTD đã bán.

Sau 12 tháng kể từ khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, TCTD chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà TCTD đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà TCTD đã bán khi:

+ Đáp ứng các quy định khác về nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp;

Nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp đối với TCTD, Chi nhánh NH nước ngoài

+ Bên mua trái phiếu doanh nghiệp này từ TCTD thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm TCTD ký kết hợp đồng bán trái phiếu doanh nghiệp cho bên mua trái phiếu;

+ Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của TCTD tại thời điểm gần nhất trước khi TCTD mua trái phiếu doanh nghiệp.

Trường hợp nào TCTD không được bán trái phiếu doanh nghiệp?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-NHNN, những trường hợp TCTD không được bán trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm:

- TCTD không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính TCTD đó, trừ trường hợp TCTD là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán trái phiếu doanh nghiệp cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền.

(Hiện hành, pháp luật chỉ quy định chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi).

Như Mai

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,225

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn