Chính sách mới >> Tài chính

  • Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển 14:16 | 05/09/2022
  • (Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới ban hành Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
  • Nợ xấu là gì? Cách kiểm tra nợ xấu ngân hàng 15:59 | 16/08/2022
  • Tôi muốn thực hiện tra cứu nợ xấu online để kiểm tra xem thông tin về nợ xấu của mình còn lưu tại ngân hàng không thì phải làm thế nào? - Câu hỏi từ chị Thu Đào đến từ Đồng Nai.
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn