Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

29/02/2020 11:00 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trước đây, theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP, căn cứ lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt.

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Tuy nhiên, Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất như sau:

- Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

- Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 theo quy định của pháp luật.

- Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (trừ dự án thuộc trường hợp quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu hoặc khoản 3 Điều 10 Nghị định 25/2020/NĐ-CP) được tổng hợp vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,571

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn