Đề xuất sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

17/07/2019 09:56 AM

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Quy chế như sau:

Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư áp dụng đối với nhà chung cư được đầu tư xây dựng theo dự án có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp (bao gồm căn hộ ở, cơ sở lưu trú du lịch, công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng và các công trình khác) dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác theo quy định tại Luật Nhà ở, bao gồm:

- Nhà chung cư thương mại;

- Nhà chung cư xã hội;

- Nhà chung cư phục vụ tái định cư;

- Nhà chung cư cũ;

- Nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ.

Đồng thời, khuyến khích áp dụng các quy định của Quy chế này đối với các nhà chung cư không thuộc diện quy định nêu trên.

Các nhà chung cư thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này đều phải có Bản nội quy quản lý, sử dụng có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế.

Hội nghị nhà chung cư tham khảo mẫu Bản nội quy ban hành kèm theo Quy chế này để xây dựng, thông qua Bản nội quy cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.

Bên cạnh đó, mức thù lao của các thành viên Ban quản trị nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung cư.

Hội nghị nhà chung cư có thể tham khảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước để xem xét, quyết định về mức thù lao tương xứng với trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên Ban quản trị trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên Ban quản trị từ chối nhận thù lao.

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,312

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn