Nghị định 29/2021/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

27/03/2021 07:53 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Nghị định 29/2021/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Ảnh chụp một phần Nghị định 29/2021/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư

Trong đó, Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư;...

Quy định về chuyển tiếp trong giám sát, đánh giá đầu tư

- Các Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với các kỳ thực hiện năm 2020 được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CPNghị định 01/2020/NĐ-CP.

- Các chương trình, dự án đã xác định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CPNghị định 01/2020/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện hoặc xác định lại chi phí giám sát, đánh giá theo quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP.

Nghị định 29/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/3/2021 và thay thế các Nghị định:

- Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

- Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư;

- Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

- Nghị định 01/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn