Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói khi vận chuyển

04/12/2020 11:11 AM

Bộ Công thuong ban hành Thông tư 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyên hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Theo đó, Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 37/2020/TT-BCT.

Ảnh chụp một phần Danh mc hàng hóa nguy him phi đóng gói trong quá trình vn chuyn

Thông tư 37/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2021 và thay thế Thông tư 44/2012/TT-BCT.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn