Năm 2021, thanh tra việc chấp hành quy định về KCB, BHYT tại 04 địa phương

25/11/2020 13:57 PM

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế kèm theo Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020, sẽ thanh tra việc chấp hành một số quy định về khám bệnh, chữa bệnh (KCB), BHYT tại một số địa phương. Cụ thể:

Năm 2021, thanh tra việc chấp hành quy định về KCB, BHYT tại 04 địa phương

Năm 2021, thanh tra việc chấp hành quy đnh v KCB, BHYT ti 04 đa phương (Ảnh minh họa)

1. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về KCB; việc chấp hành các quy định về KCB, BHYT và dân số tại thành phố Hà Nội.

- Đối tượng thanh tra: Một số cơ sở y tế trên địa bàn.

- Thời gian dự kiến thanh tra: Quý I/2021.

2. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về KCB; việc chấp hành các quy định về KCB, BHYT và dân số tại tỉnh Thanh Hóa.

- Đối tượng thanh tra: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa; Một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian dự kiến thanh tra: Quý II/2021.

3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KCB, BHYT trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

- Đối tượng thanh tra: Sở Y tế TP.Đà Nẵng; Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng; Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP.Đà Nẵng thực hiện khám chữa bệnh BHYT.

- Thời gian dự kiến thanh tra: Quý III/2021.

4. Thanh tra việc chấp hành một số quy định của pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Đối tượng thanh tra: Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; BHXH tỉnh Thái Nguyên; Một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện khám chữa bệnh BHYT.

- Thời gian dự kiến thanh tra: Quý III/2021.

Quyết định 4912/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 24/11/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn