Sửa đổi quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng

30/08/2019 14:45 PM

Ngày 21/8/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 13/2019/TT-NHNN sửa đổi các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 13/2019/TT-NHNN sửa đổi một số nội dung như sau:

- Về trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tại khoản 2 Điều 36 Thông tư 03/2018/TT-NHNN: bỏ cụm từ “trên địa bàn địa bàn tỉnh, thành phố nơi có Cục thanh tra, giám sát ngân hàng".

- Về trách nhiệm của NHNN chi nhánh tại khoản 1 Điều 37 Thông tư 03/2018/TT-NHNN: “Thanh tra, giám sát, xử lý đối với các hành vi vi phạm của đơn vị trực thuộc của tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn theo quy định của pháp luật". (Hiện hành, tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi không có Cục thanh tra, giám sát ngân hàng).

- Sửa đổi quy định về thẩm quyền của NHNN tại Điều 4 Thông tư 22/2018/TT-NHNN như sau:

“Điều 4. Thẩm quyền chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở trên địa bàn, thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.”

Hiện hành, chỉ quy định thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với các hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp nhận trước ngày 26/8/2019, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục xử lý, trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-NHNN.

Thông tư 13/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2019 (trừ quy định Điều 2 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/8/2019).

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,845

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn