Tỉ lệ % ngân sách địa phương giữ lại năm 2019 của 63 tỉnh/thành

10/05/2019 14:50 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin gửi đến quý thành viên biểu đồ về tỉ lệ % ngân sách địa phương được giữ lại năm 2019 của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Ngân sách

Tỉ lệ % ngân sách địa phương được giữ lại năm 2019 của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Biểu đồ này được lập dựa trên số liệu tại Phụ lục 06 được ban hành kèm theo Nghị quyết 73/2018/QH14 ngày 14/11/2018 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 do Quốc hội ban hành.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 59,223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn