Sắp tới, cán bộ, công chức không còn hưởng khoản tiền ngoài lương

19/04/2019 16:41 PM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

cán bộ công chức

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Đồng thời, tại Nghị quyết 27-NQ/TW còn đề cập đến các nội dung đáng chú ý sau đây:

- Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị.

- Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương.

- Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...).

- Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Nội dung nêu trên là bước đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 43,557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn