Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

29/09/2021 10:20 AM

Hiện nay, nhiều người đang thắc mắc rằng mình đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì có được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP không?

Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 116/NQ-CP thì:

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, để nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN thì NLĐ (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) phải đáp ứng 02 điều kiện:

(1) Không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - 30/9/2021.

(2) Có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

Trong đó, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là: NLĐ tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp đã đủ điều kiện hưởng BHTN theo đúng quy định. Tuy nhiên vì một số lý do như chưa muốn nhận BHTN ngay, đã làm hồ sơ nhưng không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp,  có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp … thì thời gian chưa hưởng BHTN trong giai đoạn này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng tiếp theo.

Có thể hiểu, ở điều kiện thứ (2) thì NLĐ chỉ cần có thời gian đóng BHTN được bao lưu thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 dù đã nhận hoặc chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, NLĐ đã từng nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn còn thời gian đóng BHTN được bảo lưu trong một số trường hợp như:

- Có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu)

- NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Trong số đó, trường hợp điển hình nhất là NLĐ đã nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thì những tháng lẽ chưa được nhận này được xem là có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định. Do vậy, NLĐ vẫn đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP dù đã nhận trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Ngày 24/5/2020, ông Trần P chấm dứt hợp đồng lao động. Ông P làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì Ông P có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 47 tháng, được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là 03 tháng (tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp). Do đó, thời gian ông P được bảo lưu là 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối chiếu với Nghị quyết 116, Ông P đã đáp ứng được các điều kiện:

+ Không thuộc trường hợp nhận lương hưu.

+ Chấm dứt HĐLĐ trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 - 30/9/2021.

+ Có thời gian 11 tháng đóng BHTN được bảo lưu.

Bên cạnh đó, Mức hưởng tiền hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 116 như sau:

Thời gian đóng BHTN

Mức hỗ trợ (đồng/người)

Dưới 12 tháng

1.800.000

Từ đủ 12 tháng - dưới 60 tháng

2.100.000

Từ đủ 60 tháng - dưới 84 tháng

2.400.000

Từ đủ 84 tháng - dưới 108 tháng

2.650.000

Từ đủ 108 tháng - dưới 132 tháng

2.900.000

Từ đủ 132 tháng

3.300.000

Như vậy, Ông P đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 với mức hỗ trợ là 1.800.000 đồng (tương ứng trường hợp đóng BHTN dưới 12 tháng).

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 82,723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn