Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước

05/12/2020 07:59 AM

Bộ Tư pháp có Thông báo 4427/TB-BTP ngày 26/11/2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Ảnh chụp một phần Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản tại Phụ lục kèm theo Thông báo 4427/TB-BTP ngày 26/11/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 755

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn