Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

08 trường hợp chứng thực giấy tờ có thể thực hiện tại UBND cấp xã

12/11/2020 09:10 AM

Các trường hợp thực hiện chứng thực giấy tờ, văn bản thuộc phạm vi và thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) được quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP gồm:

Chứng thực

08 trường hợp chứng thực giấy tờ có thể thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn (Ảnh minh hoạ)

(1) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

(2) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

(3) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

(4) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

(5) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

(6) Chứng thực di chúc;

(7) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

(8) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất hoặc nhà ở.

Lưu ý:

- Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà.

- Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc theo quy định nêu trên không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2, 5, 6 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

=>>Xem thêm:

04 trường hợp không được chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu

06 loại giấy tờ, văn bản KHÔNG được chứng thực bản sao.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn