Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN6962:2001 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36245 văn bản

1

Thông báo 6962/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Nắp bình xăng, linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6962/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ

Ban hành: 26/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

2

Hướng dẫn số 6962/THCN&DN về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6962/THCN&DN Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 6962/THCN&DN NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2002 - 2003

Ban hành: 12/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

3

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 25 tháng 09 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 06

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2018

4

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán chi ngân sách năm 2018 cho đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh do tỉnh Cà Mau ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

5

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2017 giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà đầu tư thực hiện dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

6

Quyết định 2001/QĐ-TTg năm 2016 về thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THƯỞNG CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO CÁC ĐỊA

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

7

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

8

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

9

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

10

Quyết định 2001/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2015

11

Quyết định 2001/QĐ-BKHCN năm 2015 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia về sân bay dân dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ

Ban hành: 07/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2015

12

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 16 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2013

13

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/1998 đến hết ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành một phần

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

14

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2001/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 01 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2011

15

Quyết định 1669/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ 3 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6131-1 : 1996 TCVN ISO/IEC17025 : 2001 TCVN 6968 : 2001 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2 TCVN ISO/IEC17025 : 2001 ISO/IEC 17025 : 1999 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 3 TCVN 6968 : 2001 Qui phạm thiết bị nâng trên các công trình biển Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Ban hành: 14/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

16

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

17

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2009 về kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2001/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

18

Quyết định 2001/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-BNN-TC Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI

Ban hành: 21/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

19

Quyết định 2746/QĐ-BKHCN năm 2011 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6845:2001 hướng dẫn việc đề cập khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: TCVN 6845:2001 Hướng dẫn việc đề cập khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm Điều 2.

Ban hành: 08/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

20

Quyết định 1059/QĐ-TCTK năm 2005 về Quy chế áp dụng Bộ mã TCVN 6909:2001 trong ngành Thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

6909:2001 TRONG NGÀNH THỐNG KÊ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ Căn cứ Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng Bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (Bộ mã TCVN 6909:2001) trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 07

Ban hành: 15/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.156.58