Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ triển khai năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 05/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2001/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 60/TTr-SKHCN ngày 30/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục 01 đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) triển khai năm 2021(có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực của Hội đồng KH&CN tỉnh) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn đơn vị thực hiện đề tài xây dựng thuyết minh chi tiết, tổ chức Hội nghị xét duyệt, thẩm định nội dung, kinh phí, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng đơn vị chủ trì thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Q. CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

DANH MỤC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỔ SUNG TRIỂN KHAI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì thực hiện/Chủ nhiệm đề tài

Tính cấp thiết

Định hướng mục tiêu

Định hướng nội dung

Dự kiến sản phẩm chính

Kinh phí dự kiến (tr.đ)

Nguồn SNKH (tr.đ)

Kinh phí dự kiến năm 2021 (tr.đ)

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các giống quýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan chủ trì: Viện Rau quả Hà Nội.

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Ngô Hồng Quang.

Hiện nay, theo đánh giá của một số địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều giống quýt khác nhau, tuy nhiên về nguồn gốc, xuất xứ chưa rõ từ đâu, qua thăm nắm tình hình thì các giống mọc tự nhiên sau khi có quả người dân ăn thấy ngon rồi tự nhân giống để trồng. Vì vậy, để có cơ sở khoa học cho việc chọn lọc và nhân rộng các giống quýt chất lượng theo phản ánh của một số địa phương trong tỉnh, thì việc thực hiện đề tài Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các giống quýt trên địa bàn tỉnh, là cần thiết.

- Điều tra, đánh giá được các giống quýt hiện nay trên địa bàn tỉnh.

- Lựa chọn được giống quýt có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương để trồng khảo nghiệm.

 

- Nội dung 1: Điều tra, đánh giá các giống quýt trên địa bàn tỉnh. Địa bàn điều tra: Các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì và thành phố Bắc Kạn.

- Nội dung 2: Lựa chọn được giống quýt có chất lượng tốt để xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm. Quy mô 01 - 02ha.

- Nội dung 3: Tổ chức đào tạo tập huấn, hội thảo đánh giá các giống quýt đưa vào khảo nghiệm.

- Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá các giống quýt trên địa bàn tỉnh (xác định được số lượng các giống quýt, nguồn gốc, năng suất, chất lượng của từng giống).

- Mô hình khảo nghiệm các giống đươc tuyển chọn (01 - 02ha).

 

1.000

1.000

600

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ triển khai năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


87

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142