Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TCVN3890: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8413 văn bản

1

Quyết định 2726/QĐ-BKHCN năm 2009 Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2726/QD-BKHCN,Quyết định 2726 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,TCVN 3890:2009,Phương tiện phòng cháy chữa cháy,Xây dựng - Đô thị BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

2

Quyết định 3890/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia đối với thực phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3890/QD-BKHCN,Quyết định 3890 2017,Bộ Khoa học và Công nghệ,Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn quốc gia BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

3

Quyết định 3890/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

3890/QD-UBND,Quyết định 3890 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3890/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

4

Quyết định 3890/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

3890/QD-UBND,Quyết định 3890 2017,Tỉnh Quảng Nam,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3890/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 11

Ban hành: 02/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

5

Quyết định 3890/QĐ-UBND năm 2015 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3890/QD-UBND,Quyết định 3890 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3890/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 05/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2015

6

Chỉ thị 3890-TC/TCT về thực hiện đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3890-TC/TCT,Chỉ thị 3890-TC 1997,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3890-TC/TCT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1997 CHỈ THỊ

Ban hành: 03/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

7

Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 3890/QĐ-UBND

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3890/QĐ-UBND NGÀY 02/11/2017 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

8

Quyết định 3084/QĐ-UBND năm 2016 về chấm dứt hiệu lực Quyết định 3890/QĐ-UBND liên quan đến dự án Văn phòng, kho bãi dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim tại xã Thạch Long và Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2345/SKHĐT-KTN ngày 27/10/2016, của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1622/SXD-KTQH ngày 06/10/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chấm dứt hiệu lực Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim khảo sát, quy hoạch xây dựng Văn phòng, kho bãi dịch vụ thương mại tại nút giao thông Quốc lộ 1A

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

9

Quyết định 2821/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ISO 707:2008 Sữa và sản phẩm sữa – Hướng dẫn lấy mẫu 4. TCVN 6833:2010 ISO 7208:2008 Sữa gầy, whey và buttermilk – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn). 5. TCVN 7082-1:2010 ISO 3890

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

10

Quyết định 2822/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

8. TCVN 6833:2001 ISO 7208 : 1999 Sữa gầy, whey và buttermilk – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn) 9. TCVN 7082-1:2002 ISO 3890-1:2000 Sữa và sản phẩm sữa – Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (Thuốc trừ sâu)

Ban hành: 26/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

11

Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

quan về PCCC thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2009 - Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng (sau đây gọi tắt là TCVN 3890:2009) và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hiện hành. b) Đối với các cơ sở trang bị bình chữa cháy chưa đúng chủng loại theo quy định tại TCVN 3890:2009, cho phép

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

12

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực

thống kỹ thuật có liên quan về phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” (TCVN 3890:2009) và quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành; b) Đối với các cơ sở trang bị bình chữa cháy chưa đúng chủng loại theo

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

13

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về việc xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực

Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” (sau đây gọi tắt là TCVN 3890:2009). b) Đối với các cơ sở trang bị bình chữa cháy chưa đúng chủng loại theo quy định tại TCVN 3890:2009, cho phép tiếp tục sử dụng nhưng khi trang bị mới và thay thế phải theo

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

14

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND quy định về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 (ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực)

hệ thống kỹ thuật có liên quan về phòng cháy và chữa cháy: a) Yêu cầu và định mức trang bị phương tiện về phòng cháy và chữa cháy, hệ thống kỹ thuật có liên quan về phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng”

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2019

15

Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2017 kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư do thành phố Hà Nội ban hành

chữa cháy phải đảm bảo khả năng hoạt động (đủ áp lực khí, không bị han gỉ, van, gập, gãy vòi...v...v..) TCVN 3890:2009; TCVN 7435- 1:2004 Các phương tiện PCCC khác phải đảm bảo khả năng hoạt động theo yêu cầu của Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

Ban hành: 18/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

16

Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường do Bộ Công an ban hành

tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn phải bảo đảm theo quy định của TCVN 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” (sau đây viết gọn là TCVN 3890:2009), trong đó đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn được bố trí đến từng gian phòng của cơ sở kinh doanh dịch vụ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

17

Thông tư 31/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

bảo vệ thực vật 5), mg/kg V.1. Đối với thuốc bảo vệ thực vật tan trong nước hoặc tan một phần trong chất béo 1. Endosulfan 0,01 TCVN 7082:2002 (ISO 3890:2000), phần 1 và phần 2; TCVN 8170:2009 (EN 1528:1996), phần 1, 2, 3 và 4 A

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

18

Quyết định 2125/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3890-1 : 2000 Sữa và sản phẩm sữa – Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (Thuốc trừ sâu) Phần 1: Xem xét chung và phương pháp chiết 57. TCVN 7082-2 : 2002 ISO 3890-1 : 2000 Sữa và sản phẩm sữa – Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (Thuốc trừ sâu) Phần 2: Phương

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

19

Thông tư 30/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

bảo vệ thực vật 4), mg/kg V.1. Đối với thuốc bảo vệ thực vật tan trong nước hoặc tan một phần trong chất béo 1. Endosulfan 0,01 TCVN 7082:2002 (ISO 3890:2000), phần 1 và phần 2; TCVN 8170:2009 (EN 1528:1996), phần 1, 2, 3 và 4 A

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

20

Quyết định 938/QĐ-BXD năm 2021 Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

938/QD-BXD,Quyết định 938 2021,Bộ Xây dựng,Áp dụng quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2015,Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2015,Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2015,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219