Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 01 2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 76 văn bản

23

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Hòa Bình,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng quyền hạn ,Cơ cấu tổ chức,Văn phòng Uỷ ban tỉnh Hoà Bình,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

26

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Lâm Đồng,Thông báo hỏi đáp,Hàng rào kỹ thuật trong thương mại,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

27

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Bạc Liêu,Dự án đầu tư xây dựng,Phân cấp quản lý,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

29

Quyết định 01/2007/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 380 : 2007 "Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2007/QD-BXD,Quyết định 01 2007,Bộ Xây dựng,Vật liệu chịu lửa,Phương pháp xác định,Tiêu chuẩn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số    01 /2007/QĐ- BXD Hà Nội, ngày   18   tháng  

Ban hành: 18/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2007

30

Quyết định 01/2007/QĐ-BGTVT về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2007/QD-BGTVT,Quyết định 01 2007,Bộ Giao thông vận tải,Bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2007

31

Quyết định 01/2007/QĐ-BNV Ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

01/2007/QD-BNV,Quyết định 01 2007,Bộ Nội vụ,Thẩm tra viên,Tiêu chuẩn,Thi hành án dân sự,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** Số: 01/2007/QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2007

32

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy định cung cấp và quản lý thông tin trên các Trang thông tin điện tử của tỉnh Bình Định

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Bình Định,Quản lý thông tin trên trang điện tử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Quy

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

34

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Phổ biến giáo dục pháp luật,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Huyện Cần Giờ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 16/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

35

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức đất Tôn giáo khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Bình Phước,Hạn mức đất Tôn giáo,Nhà nước giao đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 15/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2010

36

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo do tỉnh Hà Nam ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Hà Nam,Quy chế tiếp công dân,Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch,Đơn thư khiếu nại tố cáo ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

39

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Quảng Bình,Quy định chức năng,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Sở Ngoại vụ,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

40

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Trà Vinh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Trà

Ban hành: 12/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.129.211