Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 01 2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 76 văn bản

41

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Tuyên Quang,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm

Ban hành: 12/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

42

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Kon Tum

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Kon Tum,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 12 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 12/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

43

Quyết định 01/2007/QĐ-BYT ban hành "Quy định về thử thuốc trên lâm sàng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/2007/QD-BYT,Quyết định 01 2007,Bộ Y tế,Thử thuốc lâm sàng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007 QUYẾT

Ban hành: 11/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2007

44

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo do tỉnh Quảng Trị ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 11 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 11/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

46

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Nam Định,Phân cấp quản lý,Giải phóng mặt bằng,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Nam Định,

Ban hành: 11/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

47

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi do sức khỏe hạn chế hoặc năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác tỉnh Tây Ninh

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 10/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

49

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Vĩnh Long,Giải tỏa hành lang an toàn giao thông,Giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

50

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Cơ sở sản xuất kinh doanh,Cấp giấy chứng nhận,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 10/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

51

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Thành phố Đà Nẵng,Nâng cao chất lượng,Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ,Cán bộ quản lý giáo dục,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

52

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Quy định về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định 121/2005/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Long An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Tân An, ngày 09 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

53

Quyết định 01/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/2007/QD-TTg,Quyết định 01 2007,Thủ tướng Chính phủ,Du lịch đảo Phú Quốc,Quy hoạch tổng thể,Thương mại,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

54

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Điều chỉnh,Chức danh,Cán bộ không chuyên trách cấp xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

56

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố; quy định thêm cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Đắk Lắk,Điều chỉnh mức phụ cấp,Cán bộ không chuyên trách,Cán bộ được hưởng mức sinh hoạt phí ,Tỉnh Đắk Lắk,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2012

57

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 05/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

58

Quyết định 01/2007/QĐ-NHNN về Quy chế nghiệp vụ thị trường mở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

01/2007/QD-NHNN,Quyết định 01 2007,Ngân hàng Nhà nước,Nghiệp vụ thị trường mở,Tiền tệ - Ngân hàng HÀNG NHÀ NƯỚC NGÂN VIỆT NAM ---------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ------------------- Số: 01/2007/QĐ-NHNN

Ban hành: 05/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2007

59

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân cấp quản lý cán bộ,Phân cấp quản lý cán bộ công chức ,Phân cấp quản lý viên chức,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

60

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 05 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 05/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113