Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 01 2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 76 văn bản

4

Quyết định 190/QĐ-BTTTT năm 2007 đính chính Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành

Số: 190/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH 01/2007/QĐ-BTTTT NGÀY 29/8/2007 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI GIỮA MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT VÀ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

5

Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất Quốc tế đối với Dịch vụ điện thoại Quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

01/2007/QD-BTTTT,Quyết định 01 2007,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cước kết nối,Mạng viễn thông di động,Mạng viễn thông di động mặt đất,Dịch vụ điện thoại quốc tế,Cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế,cước dịch vụ điện thoại quốc tế,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -----

Ban hành: 29/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2007

6

Quyết định 01/2007/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

01/2007/QD-BVHTTDL,Quyết định 01 2007,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Xếp hạng di tích quốc gia,Hội quán Quảng Đông,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2007

8

Quyết định 01/2007/QĐ-UBDT về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân Tộc ban hành

01/2007/QD-UBDT,Quyết định 01 2007,Uỷ ban Dân tộc,Điều chỉnh địa giới hành chính,Miền núi vùng cao,Bộ máy hành chính UỶ BAN DÂN TỘC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

10

Quyết định 01/2007/QĐ-KTNN ban hành quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

01/2007/QD-KTNN,Quyết định 01 2007,Kiểm toán Nhà nước,Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước,Kiểm toán viên nhà nước,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ******* Số:01/2007/QĐ-KTNN

Ban hành: 21/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

13

Quyết định 01/2007/QĐ-DSGĐTE ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện Nghị quyết 25/2006/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 do Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia

01/2007/QD-DSGDTE,Quyết định 01 2007,Uỷ Ban dân số gia đình và trẻ ,Ủy ban Dân số Gia đình trẻ em,Chương trình hành động,Phát triển kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM ********* Số: 01/2007/QĐ-DSGĐTE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

14

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận 12

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Quận 12, ngày 06 tháng 3

Ban hành: 06/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

17

Quyết định 01/2007/QĐ-BTS về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

01/2007/QD-BTS,Quyết định 01 2007,Bộ Thuỷ sản,Hàng thủy sản xuất khẩu,Hoa Kỳ và Canađa,Hoa Kỳ,Xuất nhập khẩu BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA HÀNG

Ban hành: 13/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2007

18

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Quy định về tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú do UBND Quận Tân Phú ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiếp công dân,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất,Sở hữu Nhà nước,Quận Tân Phú,Bất động sản,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

19

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Hưng Yên,Quy chế thực hiện nếp sống văn minh,Nếp sống văn minh trong việc cưới,Nếp sống văn minh trong việc tang,Nếp sống văn minh trong lễ hội,Tỉnh Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

20

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên do tỉnh Lai Châu ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Lai Châu,Giá tính thuế tài nguyên,Quy định giá tính thuế tài nguyên ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208