Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 01 2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-76 trong 76 văn bản

61

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp giai đoạn 2007-2010 tỉnh Khánh Hòa

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

62

Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Quy định về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

01/2007/QD-BLDTBXH,Quyết định 01 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Khung trình độ cao đẳng nghề,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

63

Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

01/2007/QD-BTM,Quyết định 01 2007,Bộ Thương mại,Danh mục văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

65

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phê duyệt quy hoạch vị trí đổ bùn ,Vị trí đổ bùn nạo vét ,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

66

Quyết định 01/2007/QĐ-BTC về thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/2007/QD-BTC,Quyết định 01 2007,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu thóc,Nhập khẩu hàng xuất xứ Campuchia,Hàng hóa xuất xứ Campuchia,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 03/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

67

Quyết định 01/2007/QĐ-BCN công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

01/2007/QD-BCN,Quyết định 01 2007,Bộ Công nghiệp,Danh mục văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phc Số: 01/2007/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 03/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

69

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Thủy sản tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh An Giang,Sở thủy sản,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 01/2007/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

70

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ,Quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 01/2007/QĐ-UBND Quận 8,

Ban hành: 03/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

71

Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2007/QD-BGDDT,Quyết định 01 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tổ chức và hoạt động,Trung tâm giáo dục thường xuyên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2007

72

Quyết định 01/2007/QĐ-BBCVT ban hành “Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Bưu chính Viễn thông” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

01/2007/QD-BBCVT,Quyết định 01 2007,Bộ Bưu chính Viễn thông,Quy chế kiểm tra,Văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra xử lý văn bản,Bộ Bưu chính Viễn thông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

73

Quyết định 01/2007/QĐ-BCA (X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

01/2007/QD-BCA(X13),Quyết định 01 2007,Bộ Công An,Cục Cảnh sát điều tra tội phạm,Tội phạm về tham nhũng,chức năng quyền hạn cơ cầu tổ chức ,Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm,Xử lý tội phạm,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

74

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Bình Dương,Trung tâm Phát triển quỹ đất,Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

75

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND quy định xử lý nợ tồn đọng trong cho hộ nghèo vay từ nguồn vốn xóa đói giảm nghèo của tỉnh Đồng Nai trước Quyết định 986/QĐ.UBT

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 02 tháng 01

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

76

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Kiên Giang,Bảng giá tính thuế,Thuế tài nguyên nước,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 01/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36