Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" PHU THU TUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 541-560 trong 169065 văn bản

541

Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1056/QD-TTg,Quyết định 1056 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ,Lập quy hoạch thành phố Cần Thơ 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ đến 2050,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

542

Thông báo 384/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II do Văn phòng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 384/TB-VPCP Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

543

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 124/KH-UBND Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

544

Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1016/QD-TTg,Quyết định 1016 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch Đồng Nai 2021 2030,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập quy hoạch Đồng Nai tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

545

Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1015/QD-TTg,Quyết định 1015 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Gia Lai tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Gia Lai 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

546

Thông báo 416/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

416/TB-VPCP,Thông báo 416 2018,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế xã hội,Chiến lược phát triển kinh tế xã hội ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

547

Thông báo 337/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

337/TB-VPCP,Thông báo 337 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận cuộc họp Chính phủ phòng chống dịch COVID-19,Kết luận của Thủ tướng phòng chống dịch COVID-19,Kết luận tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2020

548

Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

998/QD-TTg,Quyết định 998 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Vĩnh Phúc 2021 2030,Quy hoạch tầm nhìn 2050 Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

549

Quyết định 992/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

992/QD-TTg,Quyết định 992 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định,Lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 2030,Lập Quy hoạch tỉnh Nam Định tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

550

Quyết định 988/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

988/QD-TTg,Quyết định 988 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước về nông nghiệp,Danh mục lĩnh vực nông thôn thuộc bí mật nhà nước,Bí mật nhà nước nông nghiệp phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

551

Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1916/QD-TTg,Quyết định 1916 2017,Thủ tướng Chính phủ,Dự toán ngân sách nhà nước,Giao dự toán ngân sách nhà nước,Lập dự toán ngân sách nhà nước ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

552

Quyết định 971/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

971/QD-TTg,Quyết định 971 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước về công tác dân tộc,Bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc,Danh mục công tác dân tộc thuộc bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

553

Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

972/QD-TTg,Quyết định 972 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn 2020 2025,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

554

Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

969/QD-TTg,Quyết định 969 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông vận tải,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông,Danh mục bí mật nhà nước về Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

555

Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

964/QD-TTg,Quyết định 964 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

556

Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

957/QD-TTg,Quyết định 957 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển 2020,Đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đến 2030,Phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

557

Thông báo 326/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

326/TB-VPCP,Thông báo 326 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng phòng chống dịch COVID-19,Mở rộng triển khai khám chữa bệnh từ xa,Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19 từ các chuyến bay,Vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống COVID-19,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------

Ban hành: 13/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

558

Thông báo 404/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ MUA SẮM, THANH TOÁN THUỐC CHỐNG LAO Ngày 09 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán thuốc

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

559

Quyết định 1858/QĐ-TTg năm 2017 về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1858/QD-TTg,Quyết định 1858 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phân loại đơn vị hành chính,Phân loại,Đơn vị hành chính cấp tỉnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1858/QĐ-TTg

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

560

Quyết định 1859/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận xã đảo thuộc thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1859/QD-TTg,Quyết định 1859 2017,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận xã đảo,Điều kiện công nhận xã đảo,Xã đảo ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1859/QĐ-TTg

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243