Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BO MAY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 43924 công văn

21

Công văn 92946/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này...” - Căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

22

Công văn 5369/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

5369/TCHQ-TXNK,Công văn 5369 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng đối với máy kéo nhập khẩu,Máy kéo nhập khẩu không kèm máy phục vụ nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

23

Công văn 3618/TCT-CS năm 2019 chính sách thuế đối với hàng khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

3618/TCT-CS,Công văn 3618 2019,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Miễn thuế thu nhập cá nhân,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

24

Công văn 5368/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

5368/TCHQ-TXNK,Công văn 5368 2020,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Máy kéo nhập khẩu không kèm máy phục vụ nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

25

Công văn 5366/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

5366/TCHQ-TXNK,Công văn 5366 2020,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng máy kéo phục vụ nông nghiệp,Máy kéo không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp,Chính sách thuế đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

26

Công văn 17406/BTC-TCHQ năm 2016 về mã số, mức thuế mặt hàng “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” do Bộ Tài chính ban hành

17406/BTC-TCHQ,Công văn 17406 2016,Bộ Tài chính,Máy ngắt mạch điện chân không ,Phân loại máy ngắt mạch điện,Áp dụng mức thuế mặt hàng ,Mức thuế mặt hàng nhập khẩu ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

27

Công văn 8256/BTC-CST năm 2016 điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với mặt hàng máy móc cơ khí do Bộ Tài chính ban hành

8256/BTC-CST,Công văn 8256 2016,Bộ Tài chính,Điều chỉnh thuế,Thuế nhập khẩu,Nhập khẩu máy móc,Mức thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8256/BTC-CST

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

28

Công văn 5367/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

5367/TCHQ-TXNK,Công văn 5367 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng đối với máy kéo nhập khẩu,Máy kéo nhập khẩu không kèm máy phục vụ nông nghiệp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

29

Công văn 1534/BTC-CST năm 2019 về chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đạt không quá 50kw do Bộ Tài chính ban hành

1534/BTC-CST,Công văn 1534 2019,Bộ Tài chính,Điện mặt trời trên mái nhà ,Dự án Điện mặt trời,Dự án ứng dụng điện mặt trời,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

30

Công văn 5188/BKHĐT-PTDN năm 2018 thực hiện đấu giá lựa chọn nhà thầu cho dự án Khu thương mại - Dịch vụ và Thương mại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

5188/BKHDT-PTDN,Công văn 5188 2018,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chọn nhà thầu xây dựng ,Lựa chọn nhà thầu dự án,Đấu giá,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5188/BKHĐT-PTDN V/v trả lời

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

31

Công văn 6515/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “Máy điều hòa thang máy” do Tổng cục Hải quan ban hành

6515/TCHQ-TXNK,Công văn 6515 2017,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hoá nhập khẩu,Máy điều hòa không khí ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

32

Công văn 5488/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại “Máy kéo thang máy” do Tổng cục Hải quan ban hành

tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo Chú giải 2 Phần XVI về phân loại các bộ phận của máy thì: (a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29,

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

33

Công văn 2009/BYT-KHTC năm 2018 về thanh toán dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt do Bộ Y tế ban hành

định thì việc các đơn vị trúng thầu đặt máy để đơn vị thực hiện dịch vụ là rất cần thiết. 2. Căn cứ vào công văn số 16661/BTC-QLCS ngày 08/12/2017 của Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 386/BHXH-CSYT ngày 31/01/2018 gửi Bộ Y tế và công văn số 701/BHXH-CSYT ngày 02/3/2018 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

34

Công văn 12173/VPCP-CN năm 2017 về xử lý tro, xỉ, thạch cao của nhà máy điện, nhà máy hóa chất, phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

12173/VPCP-CN,Công văn 12173 2017,Văn phòng Chính phủ,Tro xỉ nhà máy nhiệt điện,Giải pháp xử lý sử dụng tro xỉ ,Phân bón,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

35

Công văn 984/TCT-DNL năm 2020 về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Dự án nhà máy May Tuyên Quang do Tổng cục Thuế ban hành

984/TCT-DNL,Công văn 984 2020,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư,Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư,Khấu trừ thuế đầu vào Dự án nhà máy May Tuyên Quang,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

36

Công văn 7998/BTC-TCHQ năm 2019 về chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

7998/BTC-TCHQ,Công văn 7998 2019,Bộ Tài chính,Giải quyết hồ sơ hoàn thuế,Chính sách hoàn thuế ,Báo cáo hoàn thuế,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

37

Công văn 788/TTg-CN năm 2019 về chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

788/TTg-CN,Công văn 788 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại,Quy hoạch chung xây dựng,Quy hoạch chung,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 788/TTg-CN V/v chủ trương bổ sung

Ban hành: 02/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

38

Công văn 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành

425/BXD-KHCN,Công văn 425,Bộ Xây dựng,Kiến nghị của Công ty ,Đất thực hiện dự án,Khu thương mại ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 425/BXD-KHCN V/v kiến nghị của Công ty Tư vấn

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

39

Công văn 518/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 518/VPCP-KGVX V/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - Các Bộ, ngành, cơ quan Thành viên Ủy ban

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

40

Công văn 5894/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại và chính sách mặt hàng đối với máy 3 chức năng: in-copy-scan và máy in phun do Tổng cục Hải quan ban hành

5894/TCHQ-TXNK,Công văn 5894 2017,Tổng cục Hải quan,Chính sách mặt hàng,Phân loại mặt hàng,Phân loại mặt hàng máy in ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35