Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BO MAY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 43918 công văn

141

Công văn 1776/TCHQ-TXNK năm 2015 sửa đổi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính do Tổng cục Hải quan ban hành

1776/TCHQ-TXNK,Công văn 1776 2015,Tổng cục Hải quan,Danh mục máy móc thiết bị,Dây chuyền đăng ký theo máy chính ,Tổ hợp dây chuyền,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

142

Công văn 3233/BTC-TCT năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

3233/BTC-TCT,Công văn 3233 2017,Bộ Tài chính,Máy móc thiết bị,Máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp ,Phục vụ sản xuất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3233/BTC-TCT

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

143

Công văn 2613/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng Máy điều hòa do Tổng cục Hải quan ban hành

2613/TCHQ-TXNK,Công văn 2613,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Máy điều hòa không khí ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

144

Công văn 2243/TCT-DNNCN năm 2019 kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thục về chính sách thuế đối với ngành nghề gia công may mặc do Tổng cục Thuế ban hành

2243/TCT-DNNCN,Công văn 2243 2019,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Vướng mắc chính sách thuế ,Sản phẩm may mặc ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2243/TCT-DNNCN

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

145

Công văn 7088/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành

7088/TCHQ-TXNK,Công văn 7088 2020,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế nguyên liệu để chế tạo máy móc thiết bị,Miễn thuế vật tư để chế tạo máy móc thiết bị,Chế tạo linh kiện của máy móc thiết bị,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

146

Công văn 607/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với máy móc thiết bị nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

607/TCT-CS,Công văn 607 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng ,Máy móc thiết bị nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

147

Công văn 11231/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng liên quan đến hoạt động khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

22/01/2019 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam hỏi về chính sách thuế liên quan đến hoạt động khuyến mại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

148

Công văn 301/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị sản xuất máy nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 301/VPCP-KTTH V/v: thuế nhập khẩu linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị sản xuất máy nông nghiệp. Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

149

Công văn 4952/BCT-PVTM năm 2019 về triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ do Bộ Công thương ban hành

4952/BCT-PVTM,Công văn 4952 2019,Bộ Công thương,Thương mại,Xuất xứ,Biện pháp,Đầu tư BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4952/BCT-PVTM V/v triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

150

Công văn 2339/TCHQ-TXNK năm 2015 về trừ lùi Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp dây chuyền đăng ký theo máy chính do Tổng cục Hải quan ban hành

2339/TCHQ-TXNK,Công văn 2339 2015,Tổng cục Hải quan,Tổ hợp dây chuyền,Danh mục máy móc thiết bị ,Dây chuyền đăng ký theo máy chính ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

151

Công văn 59210/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn thuế suất hoạt động bán nhà máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

với đất đai, nhà, công trình xây dựng; d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.” - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT. + Tại Điều 2

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

152

Công văn 5274/BNN-HTQT về biện pháp, chính sách thương mại của Việt Nam trong báo cáo rà soát chính sách thương mại của WTO do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5274/BNN-HTQT,Công văn 5274 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5274/BNN-HTQT V/v các biện pháp, chính sách thương mại của

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

153

Công văn 65929/CT-TTHT năm 2019 về khấu hao nhanh xe máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

hao nhanh xe máy, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau: + Tại Khoản 1 Điều 3 hướng dẫn tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định như sau: “1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

154

Công văn 1621/TCT-DNNCN năm 2019 về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

1621/TCT-DNNCN,Công văn 1621 2019,Tổng cục Thuế,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Lệ phí trước bạ xe ,Lệ phí trước bạ xe gắn máy,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

155

Công văn 3358/BTNMT-TCCB năm 2018 về rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3358/BTNMT-TCCB,Công văn 3358 2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tổ chức bộ máy,Rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy,Ngành tài nguyên và môi trường ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

156

Công văn 13241/BTC-CST năm 2013 trả lời kiến nghị ưu tiên sử dụng thang máy trong nước do Bộ Tài chính ban hành

13241/BTC-CST,Công văn 13241 2013,Bộ Tài chính,ưu tiên sử dụng thang máy trong nước,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13241/BTC-CST V/v trả lời kiến nghị ưu tiên

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

157

Công văn 1907/TCHQ-GSQL năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

1907/TCHQ-GSQL,Công văn 1907 2019,Tổng cục Hải quan,Máy móc thiết bị đã qua sử dụng ,Thiết bị đã qua sử dụng,Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

158

Công văn 8802/VPCP-KTTH năm 2014 về chính sách lệ phí trước bạ đối với xe máy điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

8802/VPCP-KTTH,Công văn 8802 2014,Văn phòng Chính phủ,Lệ phí trước bạ,Xe máy điện,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8802/VPCP-KTTH V/v chính sách lệ phí trước bạ đối với xe

Ban hành: 05/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

159

Công văn 4480/BYT-TCDS năm 2018 ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở do Bộ Y tế ban hành

4480/BYT-TCDS,Công văn 4480 2018,Bộ Y tế,Dân số kế hoạch hóa gia đình,Cơ cấu tổ chức bộ máy ,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4480/BYT-TCDS

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

160

Công văn 1895/TTg-CN năm 2018 về đầu tư 02 dây chuyền sản xuất xi măng bền sunfat của Nhà máy xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

số 4051/BKHCN-ĐTG ngày 19 tháng 12 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 6924/BTNMT-KHTC ngày 19 tháng 12 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý bổ sung 02 dây chuyền Nhà máy xi măng Thành Thắng, tỉnh Hà Nam (dây chuyền số 4 và số 5), mỗi dây chuyền có công suất là 2,3 triệu tấn xi măng/năm kết hợp xử lý rác

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35