Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" BO MAY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 43952 công văn

81

Công văn 2384/TCMT-QLCT năm 2020 về chính sách quản lý tro bay phát sinh từ nhà máy nhiệt điện do Tổng cục Môi trường ban hành

2384/TCMT-QLCT,Công văn 2384 2020,Tổng cục Môi trường,Chính sách quản lý tro bay từ nhà máy nhiệt điện,Quản lý tro bay phát sinh từ nhà máy nhiệt điện,Quản lý tro bay phát sinh nhà máy nhiệt điện,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

82

Công văn 40840/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

40840/CT-TTHT,Công văn 40840 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chương trình khuyến mại,Chính sách thuế Cục Thuế Hà Nội,Thuế đối với chương trình khuyến mại,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

83

Công văn 893/BXD-KHTC điều chỉnh giá gói thầu thang máy do Bộ Xây dựng ban hành

893/BXD-KHTC,Công văn 893 2012,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá gói thầu thang máy ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 893/BXD-KHTC V/v điều chỉnh giá gói thầu thang máy

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

84

Công văn 7895/BTC-TCHQ năm 2017 đề nghị xử phạt bổ sung hình thức tái xuất đối với máy kéo có số khung có dấu đóng lại do Bộ Tài chính ban hành

với các máy kéo có số khung có dấu đóng lại, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: - Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Khiếu nại thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính của mình. Theo trình bày của Công ty thì Công ty đã có đơn khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

85

Công văn 5678/BTC-CST năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với động cơ máy thủy đồng bộ do Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5678/BTC-CST V/v: chính sách thuế GTGT đối với động cơ máy thủy đồng bộ. Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các địa phương Bộ Tài chính nhận được công văn số 406/HQHCM-TXNK ngày

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2016

86

Công văn 89/XTTM-QLXT năm 2019 trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

89/XTTM-QLXT,Công văn 89 2019,Cục Xúc tiến thương mại,Khuyến mại,Hàng hóa khuyến mại,Quản lý khuyến mại,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/XTTM-QLXT

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

87

Công văn 4906/LĐTBXH-ATLĐ năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành sử dụng đối với thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4906/LDTBXH-ATLD,Công văn 4906 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tuân thủ lao động trong sử dụng thang máy,Tuân thủ sử dụng thang máy,Vận hành sử dụng đối với thang máy,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

88

Công văn 4013/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn về áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

4013/BXD-KTXD,Công văn 4013 2020,Bộ Xây dựng,Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình,Định mức giá ca máy thiết bị thi công xây dựng,Hướng dẫn định mức giá ca máy thiết bị thi công,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

89

Công văn 1223/BCT-XTTM về Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018 do Bộ Công thương ban hành

1223/BCT-XTTM,Công văn 1223 2018,Bộ Công thương,Chương trình xúc tiến thương mại,Xúc tiến thương mại,Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

90

Công văn 3763/BXD-QLN năm 2020 về nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

3763/BXD-QLN,Công văn 3763 2020,Bộ Xây dựng,Nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thương mại,Nộp tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội,Công trình thương mại trong dự án nhà ở xã hội,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

91

Công văn 2991/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành

2991/TCHQ-TXNK,Công văn 2991 2020,Tổng cục Hải quan,Phân loại máy xới đất,Hướng dẫn phân loại máy xới đất,Tổng cục hải quan hướng dẫn phân loại máy xới đất,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

92

Công văn 309/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, laterit tỉnh Hòa Bình cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 309/TTg-CN V/v bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ sét, laterit tỉnh Hòa Bình cho dự án Nhà máy xi măng Long Thành, tỉnh Hà Nam Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2021

Ban hành: 13/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

93

Công văn 11953/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

11953/CT-TTHT,Công văn 11953 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chính sách thuế,Tiền hỗ trợ khách hàng,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

94

Công văn 2992/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại máy xới đất do Tổng cục Hải quan ban hành

2992/TCHQ-TXNK,Công văn 2992 2020,Tổng cục Hải quan,Phân loại máy xới đất,Hướng dẫn phân loại máy xới đất,Tổng cục hải quan hướng dẫn phân loại máy xới đất,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

95

Công văn 3589/BCT-CNNg về đăng ký sản xuất lắp ráp xe gắn máy, xe máy điện do Bộ Công thương ban hành

3589/BCT-CNNg,Công văn 3589,Bộ Công thương,Lắp ráp xe gắn máy,Lắp ráp xe máy,Sản xuất lắp ráp xe gắn máy,Lắp ráp xe hai bánh gắn máy ,đăng ký sản xuất ,Xe máy điện,lắp ráp xe máy điện ,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

96

Công văn 17176/BTC-TCT năm 2014 về lệ phí trước bạ đối với xe máy điện do Bộ Tài chính ban hành

17176/BTC-TCT,Công văn 17176 2014,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Xe máy điện,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17176/BTC-TCT V/v lệ phí trước bạ đối với xe máy điện.

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

97

Công văn 731/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng máy trợ thính do Tổng cục Hải quan ban hành

731/TCHQ-TXNK,Công văn 731 2020,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng của máy trợ thính,Vướng mắc thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

98

Công văn 2680/BCT-ĐB năm 2020 về triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA để kịp thời ban hành ngay tại thời điểm Hiệp định

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

99

Công văn 1533/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch khai thác nguyên liệu đá vôi cho Nhà máy xi măng Xuân Thành, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1533/TTg-CN,Công văn 1533 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cấp mỏ nguyên liệu đá vôi,Nguyên liệu đá vôi trắng,Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

100

Công văn 4251/BTC-ĐB năm 2020 về cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

4251/BTC-DB,Công văn 4251 2020,Bộ Công thương,Cơ chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA,Hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định thương mại tự do,Thuế quan Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251