Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 95/2013/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73037 công văn

1

Công văn 6788/TCHQ-TXNK năm 2018 triển khai thực hiện Thông tư 95/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6788/TCHQ-TXNK V/v triển khai thực hiện Thông tư số 95/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2018/TT-BTC về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

2

Công văn 3706/TCT-KK năm 2016 triển khai và giới thiệu nội dung mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 3706/TCT-KK V/v triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm nâng cao năng lực, hiệu

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

3

Công văn 95/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về quy hoạch, xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

95/VPCP-QHDP,Công văn 95 2021,Văn phòng Chính phủ,Thí điểm xây dựng khu nhà ở xã hội tập trung,Đề án cải tạo xây dựng nhà chung cư cũ,Xử lý kiến nghị của các địa phương về quy hoạch,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

4

Công văn 95/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán BHXH và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam. d) Bảng giá dịch vụ KCB do cơ sở KCB tự quy định theo thẩm quyền (nếu có). đ) Đề án, hồ sơ liên doanh, liên kết thực hiện dịch vụ kỹ thuật, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở KCB và người

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

5

Công văn 95/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

95/VPCP-NN,Công văn 95 2019,Văn phòng Chính phủ,Chương trình,Buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh,Mỗi xã một sản phẩm,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/VPCP-NN V/v tổ chức

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

6

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

3072/BTC-CST V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2446/HQTN-NV ngày 15/12/2017 của Cục Hải

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

7

Công văn 15072/BTC-PC năm 2013 thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thuế - Kho bạc Nhà nước - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

8

Công văn 95/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý lỗi liên quan đến khai báo mã HS trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

khai báo mã HS trên Hệ thống VNACCS/VCIS Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 01/01/2018, Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và một số Nghị định ban hành các Biểu

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

9

Công văn 95/BXD-HĐXD năm 2017 về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

95/BXD-HDXD,Công văn 95 2017,Bộ Xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng,Hình thức quản lý dự án,Đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/BXD-HĐXD V/v

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

10

Công văn 95/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi khuyến mại hàng hóa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

luật về thuế GTGT. b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.” Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

11

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

2671/BTC-QLCS,Công văn 2671 2014,Bộ Tài chính,triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

12

Công văn 95/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

95/BXD-HDXD,Công văn 95 2016,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng,Quy định cấp giấy phép xây dựng ,Phần hạ tầng kỹ thuật ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/BXD-HĐXD V/v

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

13

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

438/BTC-TCHQ,Công văn 438 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

14

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

15

Công văn số 3871/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc xin ý kiến hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 95/2005/TT-BTC

10 năm 2006 Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương Trả lời công văn số 859/TNMT-QLĐĐ ngày 02/10/2006 của Sở Tài nguyên và môi Trường tỉnh Hải Dương về việc ý kiến hướng dẫn việc thực hiệnThông tư số 95/2005/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại Mục I, II, Phần I Thông tư

Ban hành: 17/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

16

Công văn 8136/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

8136/TCHQ-GSQL,Công văn 8136 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8136/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

17

Công văn số 353/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc khi áp dụng Thông tư số 95/2005/TT-BTC về lệ phí trước bạ

Kính gửi: Chi cục thuế thị xã Sơn La (Tỉnh Sơn La) Trả lời Công văn số 452/CCT-NVHT ngày 28/12/2005 của Chi cục Thuế thị xã Sơn La (tỉnh Sơn La) về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc khi áp dụng Thông tư số 95/2005/TT-BTC về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Quy định tại điểm 3.1, mục II, Phần II Thông tư số

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn 1484/CN-TACN năm 2013 thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Cục Chăn nuôi ban hành

thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Thời gian gần đây, Cục Chăn nuôi nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và các tổ chức được Cục Chăn nuôi ủy quyền kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu về những

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

19

Công văn 95/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế hoạt động giao dịch mua bán bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 14. Lập hóa đơn 1. Nguyên tắc lập hóa đơn a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

20

Công văn 2288/TCT-CS năm 2013 thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2288/TCT-CS,Công văn 2288 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2288/TCT-CS V/v: thực hiện TT16/2013/TT-BTC

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49