Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3871/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3871/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 859/TNMT-QLĐĐ ngày 02/10/2006 của Sở Tài nguyên và môi Trường tỉnh Hải Dương về việc ý kiến hướng dẫn việc thực hiệnThông tư số 95/2005/TT-BTC , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, II, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì: đất là đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ (LPTB). Các tổ chức, cá nhân có tài sản là đất phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kể cả trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (không phân biệt hình thức nộp tiền thuê đất hàng năm hay nộp một lần cho nhiều năm), trừ những trường hợp quy định không phải nộp quy định tại Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC nêu trên.

Đối với các khu công nghiệp: Bộ Tài chính đã có công văn số 7876/BTC-TCT ngày 26/6/2006 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất) thì tổ chức kinh tế đó không phải nộp lệ phí trước bạ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phải nộp lệ phí trước bạ trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy định này áp dụng cả đối với các trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

Như vậy, các đơn vị thuê lại đất trong khu công nghiệp phải nộp LPTB khi đăng ký quyền sử dụng đất thuê với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. (Khoản 1.2(g), Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC). Tuy nhiên, việc nộp LPTB đối với người sử dụng đất thuê đang có vướng mắc, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính để sửa đổi cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3871/TCT-TS ngày 17/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc xin ý kiến hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 95/2005/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!