Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15072/BTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Trọng Nghĩa
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15072/BTC-PC
V/v: triển khai thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thuế
- Kho bạc Nhà nước
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2013/TT-BTC quy định về biên lai, thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (dưới đây gọi chung là Thông tư 153/2013/TT-BTC). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2013.

Để việc triển khai thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC được thuận lợi, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu quản lý mới theo Luật Xử lý vi phạm hành chính; Đồng thời, nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát, phối hợp giữa cơ quan thuế, cơ quan Kho bạc Nhà nước và cơ quan tài chính các địa phương, đề nghị Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức nghiên cứu quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung cơ bản của Thông tư; trên cơ sở đó rà soát các nội dung cần hướng dẫn thực hiện trong phạm vi quản lý của mình để sớm có văn bản hướng dẫn triển khai đồng bộ thống nhất trong hệ thống.

Riêng đối với Tổng cục Thuế, khi in, phát hành Biên lai in sẵn mệnh giá cần tính toán để có số lượng hợp lý, chống lãng phí.

2. Trong thời gian từ nay đến ngày có hiệu lực của Thông tư, thực hiện việc theo dõi sát sao các ý kiến phản hồi liên quan đến Thông tư, trường hợp phát sinh các vướng mắc thì chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính phương án xử lý để khi Thông tư có hiệu lực thì thực hiện được ngay không để phát sinh vướng mắc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ NSNN (để biết);
- Lưu: VT, PC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Trọng Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15072/BTC-PC ngày 04/11/2013 thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189