Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 82/2008/QD-BNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 152874 văn bản

1

Quyết định 82/2008/QĐ-BNN công bố danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 82/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC LOÀI

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2008

2

Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT quy định sửa đổi danh mục loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển kèm theo Quyết định 82/2008/QĐ-BNN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC LOÀI THUỶ SINH QUÝ HIẾM CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/2008/QĐ-BNN NGÀY 17/7/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

3

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2010

4

Quyết định 82/2008/QĐ-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

5

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 82/2008/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2010

6

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 82/2008/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH

Ban hành: 02/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

7

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 10 Quy định kèm theo Quyết định 17/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 82/2008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2008

8

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 82/2008/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI

Ban hành: 11/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2008

9

Quyết định 82/2008/QĐ-BVHTTDL về quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 82/2008/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2008

10

Quyết định 82/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2008

11

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2008/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 18 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ

Ban hành: 18/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2010

12

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1, 2 Quyết định 16/2008/QĐ-UBND về lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 82/2008/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 09 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2012

13

Quyết định 82/2008/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 82/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2008

14

Quyết định 82/2007/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82/2007/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 03/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2007

15

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

16

Quyết định 82/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp năm 2018 đối với trường, trung tâm và cơ sở tham gia hoạt động nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/QĐ-UBND An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU TUYỂN

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

17

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ban hành bảng khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 82/2008/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG KHUNG MỨC THU PHÍ

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2008

18

Quyết định 82/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82/2006/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI CỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÙNG LẠNG SƠN TRỰC THUỘC CỤC THÚ Y TRÊN CƠ SỞ TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

19

Quyết định 82/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch khảo sát, điều tra xây dựng Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2021” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

20

Quyết định 82/2005/QĐ-BNN về Quy trình vận hành hệ thống thuỷ lợi An Trạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82/2005/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Ban hành: 20/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16