Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ban hành bảng khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 82/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 26/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 82/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG KHUNG MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 tháng 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 15/HĐND-TH ngày 24 tháng 01 năm 2008 về việc ý kiến Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 663/TTr-CT ngày 12 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:

1. Bảng khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Danh mục khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi quy định tại Điều 3 bảng Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 101/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Các tuyến đường phố loại I, loại II trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm căn cứ vào các Quyết định số 50/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại đường phố trên địa bàn tỉnh để tính thuế nhà, đất và Quyết định số 356/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung phân loại đường phố trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp vớc các cơ quan liên quan quy định cụ thể các tuyến đường tạm thời được phép sử dụng lề đường làm mặt bằng kinh doanh, đảm bảo không làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

2. Quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi cụ thể cho từng tuyến đường, trong phạm vi khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

BẢNG KHUNG MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN BÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

CHỈ TIÊU

KHUNG MỨC THU

I

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỒ PHAN RANG - THÁP CHÀM:

 

1

Đường phố loại I, II:

 

a

Lề đường có độ rộng đến 3 mét

từ 5.000 đến 10.000 đồng/m2/tháng.

b

Lề đường có độ rộng trên 3 mét

từ 8.000 đến 15.000 đồng/m2/tháng.

2

Các loại đường phố còn lại

 

a

Lề đường có độ rộng đến 3 mét

từ 3.000 đến 7.000 đồng/m2/tháng.

b

Lề đường có độ rộng trên 3 mét

từ 5.000 đến 10.000 đồng/m2/tháng.

II

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN:

từ 4.000 đến 7.000 đồng/m2/tháng.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82/2008/QĐ-UBND ban hành bảng khung mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219