Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 816/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55627 văn bản

1

Quyết định 816/2007/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

816/2007/QD-CTN,Quyết định 816 2007,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 816/2007/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 27/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2007

2

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

816/QD-UBND,Quyết định 816 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Giải quyết thủ tục hành chính biển và hải đảo,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

3

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa

816/QD-UBND,Quyết định 816 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục đường thủy nội địa Khánh Hòa,Công bố thủ tục của Sở Giao thông Khánh Hòa 2021,Công bố thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

4

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình năm 2019

816/QD-UBND,Quyết định 816 2020,Tỉnh Ninh Bình,Chỉ số cải cách hành chính sở ban ngành Ninh Bình,Công bố chỉ số cải cách hành chính Ninh Bình,Công bố chỉ số cải cách hành chính Ninh Bình 2019,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

5

Quyết định 816/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP và Chỉ thị 11/CT-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

816/QD-BXD,Quyết định 816 2020,Bộ Xây dựng,Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg,Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP Chỉ thị 11/CT-TTg,Doanh nghiệp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

6

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

816/QD-UBND,Quyết định 816 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cấp tỉnh,Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cấp huyện,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

7

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

816/QD-UBND,Quyết định 816 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp,Thủ tục hành chính về Nông nghiệp Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính Nông nghiệp Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

8

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên

816/QD-UBND,Quyết định 816 2020,Tỉnh Hưng Yên,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công tỉnh Hưng Yên,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực truyền thông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

9

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

816/QD-UBND,Quyết định 816 2019,Tỉnh Hưng Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

10

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

816/QD-UBND,Quyết định 816 2019,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

11

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

816/QD-UBND,Quyết định 816 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25

Ban hành: 25/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

12

Quyết định 816/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng Hòa Bungari do Chủ tịch nước ban hành

816/QD-CTN,Quyết định 816 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

13

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 1516/QĐ-UBND; 1389/QĐ-UBND và 1658/QĐ-UBND về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; quy chế quản lý tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh do tỉnh Trà Vinh ban hành

816/QD-UBND,Quyết định 816 2018,Tỉnh Trà Vinh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

14

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020

816/QD-UBND,Quyết định 816 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

15

Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang

816/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 816 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sắp xếp đơn vị hành chính sự nghiệp,Đơn vị hành chính cấp huyện,Thay đổi đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

16

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở và dịch vụ công nhân phục vụ khu công nghiệp Gián Khẩu và địa bàn lân cận do tỉnh Ninh Bình ban hành

816/QD-UBND,Quyết định 816,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 19 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

17

Quyết định 816/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

816/QD-BHXH,Quyết định 816 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chức năng nhiệm vụ tổ chức,Chế độ quản lý,Phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội,Quyền hạn trách nhiệm ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

18

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020

816/QD-UBND,Quyết định 816 2017,Tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

19

Quyết định 816/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

816/QD-UBND,Quyết định 816 2017,Tỉnh Quảng Trị,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Giá thóc thu thuế sử dụng đất ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

20

Quyết định 816/QĐ-BNN-KH năm 2019 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá lại ngành cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

816/QD-BNN-KH,Quyết định 816 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sổ tay hướng dẫn,Bộ tiêu chí,Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ,Đầu tư,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224