Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59951 công văn

1

Công văn 742/UBND-ĐT năm 2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do thành phố Hà Nội ban hành

742/UBND-DT,Công văn 742 2021,Thành phố Hà Nội,Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi Hà Nội,Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm khí thải Hà Nội,Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

2

Công văn số 501/UBTVQH11 về việc xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

388/2003/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: Tòa án nhân dân tối cao Ngày 8-5-2006 Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 177/HS-TANDTC gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến về việc xác định thời Điểm có hiệu lực pháp luật của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2007

3

Công văn 742/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

742/SGDĐT-GDPT V/v tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tăng

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

4

Công văn 742/BYT-DP năm 2020 về tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc do Bộ Y tế ban hành

742/BYT-DP,Công văn 742 2020,Bộ Y tế,Tăng cường kiểm soát,Công dân Việt Nam,Trung Quốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742/BYT-DP Vv tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

5

Công văn số 428/UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

428/UBTVQH11,Công văn 428 2005,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 428/UBTVQH11 V/v: Kế hoạch hành động khẩn cấp khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người Hà

Ban hành: 08/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Công văn 742/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về huấn luyện an toàn lao động cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

742/LDTBXH-ATLD,Công văn 742 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công tác an toàn lao động ,Huấn luyện an toàn lao động,An toàn lao động,Đảm bảo an toàn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

7

Công văn 742/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

742/TCHQ-TXNK,Công văn 742 2019,Tổng cục Hải quan,Xử lý nợ thuế,Xử lý nợ thuế của doanh nghiệp ,Xử lý nợ thuế truy thu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

8

Công văn 742/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng Quyết định 79/QĐ-BXD về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

742/BXD-KTXD,Công văn 742 2018,Bộ Xây dựng,Chi phí quản lý dự án,Chi phí quản lý dự án đầu tư,Định mức chi phí quản lý dự án ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

9

Công văn 742/BTP-TCCB năm 2018 về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

742/BTP-TCCB,Công văn 742 2018,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch,Nghiệp vụ hộ tịch ,Công chức làm công tác hộ tịch,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742/BTP-TCCB V/v bồi

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

10

Công văn 742/TCT-QLN năm 2018 về thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy do Tổng cục Thuế ban hành

742/TCT-QLN,Công văn 742 2018,Tổng cục Thuế,Cưỡng chế nợ thuế,Quy trình cưỡng chế nợ thuế,Tổ chức cưỡng chế nợ thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

11

Công văn 742/TCHQ-PC năm 2018 về xử lý vụ việc lô hàng 75 tấn đường kết tinh do Tổng cục Hải quan ban hành

742/TCHQ-PC,Công văn 742 2018,Tổng cục Hải quan,Xử lý vụ việc ,Xử lý lô hàng,Phát hiện điều tra xử lý vụ việc ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

12

Công văn 742/BYT-BH năm 2018 về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

742/BYT-BH,Công văn 742 2018,Bộ Y tế,Thẻ Bảo hiểm y tế,Cấp thẻ bảo hiểm y tế ,Quản lý thẻ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742/BYT-BH V/v thời hạn sử dụng thẻ bảo

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

13

Công văn 742/GSQL-TH năm 2016 về địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

742/GSQL-TH,Công văn 742 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ,Địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa,Qua biên giới,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

14

Công văn 742/LĐTBXH-VP đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

742/LDTBXH-VP,Công văn 742 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết,Lĩnh vực lao động,Lao động người có công và xã hội,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

15

Công văn 742/GSQL-GQ4 năm 2017 về ghi thông tin trên C/O mẫu EAV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

742/GSQL-GQ4,Công văn 742 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,khai báo C/O đối với hàng nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

16

Công văn 742/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

742/GSQL-TH,Công văn 742 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 742/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội,

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

17

Công văn 742/GSQL-TH về từ chối C/O ưu đãi đặc biệt trong quý III/2012 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

742/GSQL-TH,Công văn 742 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Từ chối C/O ưu đãi đặc biệt ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742/GSQL-TH V/v từ chối

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

18

Công văn 742/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

742/TTg-DMDN,Công văn 742,Thủ tướng Chính phủ,Sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 742/TTg-ĐMDN V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

19

Công văn 742/TCT-CS về miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

chuyển sang thuê đất hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất từ ngày 01/7/2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành). Chế độ thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 và Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ. Thời gian trước ngày 01/7/2004 Công ty thuộc

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

20

Công văn 742/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng phim do Tổng cục Hải quan ban hành

742/TCHQ-TXNK,Công văn 742 2011,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế nhập khẩu,Miễn thuế giá trị gia tăng,Phim Vượt qua bến Thượng Hải,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228