Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 742/LĐTBXH-VP đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 742/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành: 05/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 742/LĐTBXH-VP
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công điện số 269/CĐ-TTg ngày 24/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ, công việc trong lĩnh vực lao động - người có công và xã hội theo chương trình công tác của năm 2015; đồng thời lưu ý triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Có các giải pháp hỗ trợ bảo đảm lao động cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

- Nắm tình hình biến động lao động trên địa bàn để có giải pháp cung ứng lao động kịp thời, phù hợp. Chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ việc làm, các Trường dạy nghề trên địa bàn chủ động, tích cực phối hợp với doanh nghiệp cung ứng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc cung cấp, kết nối thông tin tạo điều kiện cho doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng theo yêu cầu.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách lao động trong đó tập trung vào việc thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động tại các doanh nghiệp, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm, thực hiện không đúng các quy định pháp luật, chính sách lao động.

- Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nhanh chóng giải quyết các tranh chấp lao động và đình công nếu có. Khẩn trương thực hiện các biện pháp theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Tiếp tục theo dõi, nắm thông tin về đời sống nhân dân tại địa phương, đặc biệt là đời sống nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo trong mùa giáp hạt để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện; tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TK-TH.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 742/LĐTBXH-VP đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.752
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240