Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 742/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng phim do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 742/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK, thuế GTGT phim

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Điện ảnh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/ĐA-VP ngày 06/01/2011 của Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị miễn thuế 30 phiên bản phim "Vượt qua bến Thượng Hải" do Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam sản xuất phim và gửi âm bản phim ra nước ngoài để in nhân bản để gửi đi các địa phương chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: 30 phiên bản được nhân bản ở nước ngoài khi nhập khẩu vào Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2. Tuy nhiên, theo giải trình của Cục Điện ảnh thì bộ phim được sản xuất tại Việt Nam bằng nguồn vốn ngoài kinh phí trợ giá (kinh phí Nhà nước) nhằm mục đích hưởng ứng đợt vận động "học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phiên bản đợt này dùng để tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, không nhằm mục đích thương mại. Do đó, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định miễn thuế nhập khẩu lô hàng trên theo quy định tại khoản 20 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn thuế đối với số phiên bản phim nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Điện ảnh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 742/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng phim do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202