Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 425/TB-BHXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6376 công văn

1

Công văn 390/BHXH-QLT năm 2017 về lãi suất tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

số 425/TB-BHXH ngày 14/02/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Thành phố hướng dẫn như sau: Mức lãi suất (nếu có) áp dụng đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện năm 2017 là 0.658%/tháng. Yêu cầu các Đại lý thu BHXH, BHYT và BHXH quận, huyện thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây./.

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 13/03/2017

Cập nhật: 03/03/2017

2

Công văn 491/BHXH-QLT năm 2017 về lãi suất tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội

Căn cứ Thông báo số 425/TB-BHXH ngày 14/02/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Thành phố hướng dẫn như sau: 1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1.3166%/tháng. 2. Mức lãi suất (nếu có) áp dụng đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện năm 2017 là 0.6583%/tháng.

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

3

Công văn 3895/BHXH-TB năm 2017 về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

3895/BHXH-TB,Công văn 3895 2017,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà N,Bảo hiểm xã hội,Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội ,Đóng bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

4

Công văn 425/CV-BCĐ năm 2021 về hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành

425/CV-BCD,Công văn 425 2021,Bàn giao sau khi hoàn thành cách ly tập trung,Quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung,Bàn giao quản lý sau khi cách ly tập trung,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

5

Công văn 02/BHXH-TB năm 2017 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

02/BHXH-TB,Công văn 02,Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Mức tiền lương bình quân,Bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

6

Công văn 425/BXD-KHCN năm 2019 về dự án xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành

425/BXD-KHCN,Công văn 425,Bộ Xây dựng,Kiến nghị của Công ty ,Đất thực hiện dự án,Khu thương mại ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 425/BXD-KHCN V/v kiến nghị của Công ty Tư vấn

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

7

Công văn 3085/TB-BHXH năm 2015 về điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo Hiểm Xã Hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3085/TB-BHXH,Công văn 3085 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ ,tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ,Bảo hiểm xã hội,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

8

Công văn 425/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án thủy điện Krông Pa 2 do Tổng cục Thuế ban hành

425/TCT-CS,Công văn 425 2018,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Công văn hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

9

Công văn 425/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 về kiểm tra, đánh giá huyện nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định 2115/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

425/LDTBXH-VPQGGN,Công văn 425 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiêu chí huyện nghèo,Danh sách các huyện nghèo,Chương trình hỗ trợ huyện nghèo,Kiểm tra đánh giá,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

10

Công văn 425/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

425/BXD-KHCN,Công văn 425,Bộ Xây dựng,Áp dụng QCVN 06:2010/BXD ,QCVN 06:2010/BXD,Hướng dẫn QCVN 06:2010/BXD,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 425/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

11

Công văn 425/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với gói dịch vụ quét dịch thuật cơ bản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

425/CT-TTHT,Công văn 425 2016,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng,Đối tượng không chịu thuế,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Hàng hóa áp dụng thuế suất 10%,Phần mềm máy tính,Gói dịch vụ quét dịch thuật cơ bản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

12

Công văn 425/BKHĐT-TH năm 2015 về rà soát dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

425/BKHDT-TH,Công văn 425 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiểm tra rà soát dự án ,Rà soát dự án,Nghị quyết 11/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2015

13

Công văn 425/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

425/GSQL-TH,Công văn 425 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O,vướng mắc C/O 2014,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

14

Công văn 425/BGTVT-QLXD ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

425/BGTVT-QLXD,Công văn 425 2010,Bộ Giao thông vận tải,Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp,Xây dựng - Đô thị BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 425/BGTVT-QLXD V/v Ban hành Mẫu hồ sơ mời

Ban hành: 21/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

15

Công văn số 425/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc về trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành

425/TCHQ-KTTT,Công văn 425 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 425/TCHQ-KTTT V/v Vướng mắc về trị giá Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

16

Công văn 425/SXD-XD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

425/SXD-XD,Công văn 425,Tỉnh Long An,Quản lý chi phí,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 425/SXD-XD V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí

Ban hành: 10/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 29/07/2010

Cập nhật: 08/09/2010

17

Công văn số 425/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu

425/TCHQ-GSQL,Công văn 425 2007,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 425/TCHQ-GSQL V/v: hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Hà

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2007

18

Công văn số 425/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty MEINHARDT (Vietnam) Ltd về chiều cao thông thuỷ phòng ở

425/BXD-KHCN,Công văn 425 2006,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 425/BXD-KHCN V/v Trả lời Công ty MEINHARDT (Vietnam) Ltd về chiều cao thông thuỷ phòng ở. Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 15/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn số 425/VTLTNN-NVTW về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

425/VTLTNN-NVTW,Công văn 425 2005,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc -------- Số: 425/VTLTNN-NVTW V/v Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến

Ban hành: 18/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 07/01/2013

Cập nhật: 01/07/2009

20

Công văn số 425/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu cho chiếc máy xạ trị Cobalt Co-60 do bệnh viện Kangnam-Seoul, Hàn Quốc tặng với mục đích nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành

425/TCHQ-KTTT,Công văn 425 2005,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 425/TCHQ-KTTT V/v: Miễn thuế nhập khẩu Hà Nội,

Ban hành: 28/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178