Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 425/CV-BCĐ 2021 hướng dẫn bàn giao quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Số hiệu: 425/CV-BCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/CV-BCĐ
V/v Hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người mắc trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu giảm, biến chứng mới của vi rút có khả năng lây lan nhanh hơn và đã ghi nhận ở trên 50 quốc gia, trong đó có 20 quốc gia ghi nhận lây lan trong cộng đồng; việc người dân Việt Nam về nước vào dịp cuối năm tăng đột biến. Do vậy, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Để chủ động, tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước. Tết Nguyên đán và thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 07/01/2021 về việc tăng cường quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức: bàn giao, tiếp nhận và đưa đón người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú tiếp tục theo dõi, giám sát y tế 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly), cụ thể:

- Nguyên tắc là khi địa phương tiếp nhận người hết thời hạn cách ly tập trung phải có đầy đủ điều kiện, giấy tờ, kết quả xét nghiệm.

- Thành phần bàn giao, nhận bàn giao: y tế địa phương nơi có sở cách ly, đơn vị thực hiện tổ chức cách ly, người được cách ly và y tế địa phương nơi người đã hoàn thành cách ly về cư trú; trường hợp y tế địa phương nơi người cách ly về cư trú ở xa thì có văn bản ký kết với y tế địa phương nơi có cơ sở cách ly đã tiếp nhận và thông báo bằng văn bản về y tế địa phương nơi người cách ly về cư trú.

2. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan:

- Đơn vị Quản lý khu cách ly tập trung hướng dẫn cụ thể cho người đã hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú. Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, đến nơi đông người, thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân khác.

- Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19) ở địa phương nơi thực hiện cách ly tập trung có văn bản thông báo danh sách những người đã hoàn thành cách ly ngay khi họ có quyết định hoàn thành cách ly (thông tin ít nhất gồm số điện thoại hoặc/và Email, địa chỉ về lưu trữ và bản chụp các giấy tờ liên quan) cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú và các đơn vị liên quan biết để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế trong 14 ngày tiếp theo.

- Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi người cách ly tập trung.

- Người cách ly phải khai báo với Bí thư chi bộ thôn (khu phố), trưởng thôn (khu phố) khi về đến nơi lưu trú và phải có cam kết thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung về tình trạng sức khỏe và ghi nhật ký tiền sử tiếp xúc gần cho đến khi hết 14 ngày tiếp theo.

3. Di chuyển từ khu cách ly tập trong về nơi lưu trú

3.1. Bằng phương tiện vận tải đường bộ:

- Yêu cầu đi bằng xe riêng (do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí): xe phải được đăng ký trước với đơn vị Quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng).

- Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng (nếu có) phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển: cài đặt và mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định.

- Hạn chế tiếp xúc gần (<2m) với người khác trong quá trình di chuyển.

- Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất đi thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú.

3.2. Bằng phương tiện vận tải hàng không, tàu:

- Thông báo, liên hệ trước với đơn vị vận chuyển về việc người cách ly đã hoàn thành cách ly tập trong để đơn vị vận chuyển biết, có phương án bố trí các biện pháp phòng chống dịch (như vị trí chỗ ngồi, các biện pháp phòng chống lây nhiễm...) khi sử dụng phương tiện.

- Người hoàn thành cách ly thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng lây nhiễm theo quy định của đơn vị vận chuyển trong suốt quá trình di chuyển. Thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước, trên máy bay, tàu trong suốt quá trình di chuyển. Khai báo y tế, cài đặt và mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định.

4. Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú tại địa phương tiếp nhận thông tin về những người đã hoàn thành cách ly về địa bàn cư trú, có kế hoạch và thực hiện quản lý, kiểm tra, theo dõi y tế họ cho đến hết 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung).

Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng cm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg, Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐQG PCD Covid-19;
- Các Đ/c Thứ trưởng BYT;
- VPTƯ Đảng, VPCP;
- Bộ Y tế: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ;
- Các Việt VSĐT, Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Xuân Tuyên
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 425/CV-BCD
Re: guidelines for handover and management after completion of centralized quarantine

Hanoi, January 19, 2021

 

To:

- Ministry of Public Security, Ministry of National Defense and Ministry of Transport;
-
People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

The global COVID-19 situation is still unpredictable. The number of new cases shows no sign of slowing down while more infectious virus variants have been recorded in more than 50 countries, among which, 20 have reported community transmission. There is a surge in the number of citizens coming back to Vietnam at the end of the year. Therefore, our country is at great risk of a new wave of infection. To enhance COVID-19 prevention and control, especially during major events of our country and the New Year, and to follow the direction of Mr. Vu Duc Dam, Deputy Prime Minister and Head of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, dated 07/01/2021 regarding enhancement of management after centralized quarantine, the Ministry of Health (standing body of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control) hereby requests you to perform the following tasks:

1. Review and strengthen organization of handover, receipt and transport of persons having completed centralized quarantine to their lodgings for health monitoring for the next 14 days (starting from the date of issuance of the decision on quarantine completion). To be specific:

- The rule is that when a local government receives a person who have completed centralized quarantine, all conditions must be met and all documents and test results must be available.

- Units handing quarantined person over and units receiving quarantined person: health authority of the locality where the quarantine facility is located, quarantine organizer, quarantined person and health authority of the locality where the person stays after completing quarantine; in case the latter health authority is located far away from the person’s lodging, sign a document on the receipt with the former health authority and notify the latter health authority in writing.

2. Direct relevant units and individuals to perform the following tasks:

- Quarantine facility management units shall give instructions on how to self-monitor health condition for 14 days at home or in lodging to persons having completed centralized quarantine. Avoid meeting other people or visiting crowded places, regularly take measures against the disease following the 5K message of the Ministry of Health and other personal protective measures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Enhance use of information technology applications in management and monitoring of quarantined persons.

- Quarantined persons must make a declaration with the party cell secretary of the neighborhood or head of the village (neighborhood) when they arrive at their lodgings and make a commitment to self-monitor their health conditions, proactively notify local health authority of their health conditions upon arrival and keep a diary of their close contacts for the next 14 days.

3. Transport from quarantine facilities to lodgings

3.1. By road vehicles:

- Use separate vehicles (provided by persons having completed quarantine or units inviting entrants or quarantine facility heads or local governments); register the vehicles with quarantine facility management units in advance, and do not transport large number of people on one vehicle (accompanied by the driver or/and supervisor only).

- Persons having completed quarantine, drivers and/or accompanying persons (if any) must wear face masks throughout the trip, regularly use hand sanitizer when entering and exiting the vehicle and throughout the trip, install and activate the tracking application (Bluezone) continuously and take personal protective measures.

- Avoid having close contact (<2m) with other people during the trip.

- Avoid stopping along the way for food; it is recommended to travel directly from the quarantine facility to the lodging.

3.2. By aircrafts and watercrafts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Persons having completed centralized quarantine shall take personal protective measures and infection prevention measures in a serious manner according to regulations of transport units throughout the trip, regularly wear face masks and use hand sanitizer when entering and while boarding the vehicle and throughout the trip, make health declaration, install and activate the tracking application (Bluezone) continuously and take personal protective measures according to regulations.

4. Departments of Health of provinces and cities where persons having completed centralized quarantine come to stay shall receive information on those coming to stay in their provinces and cities, formulate health monitoring plans for these persons for the next 14 days (starting from the date of issuance of the decision on quarantine completion) and carry out such monitoring.

For your reference and compliance.

With sincere thanks./.

 

 

P.P. HEAD OF COMMITTEE
DEPUTY HEAD OF COMMITTEE
Do Xuan Tuyen
DEPUTY MINISTER OF HEALTH

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 về hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.344

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!