Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 425/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 về kiểm tra, đánh giá huyện nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định 2115/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 425/LĐTBXH-VPQGGN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 13/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/LĐTBXH-VPQGGN
V/v kiểm tra, đánh giá huyện nghèo theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Đphục vụ việc xét công nhận thoát nghèo vào cuối năm 2017 đối với một số huyện nghèo đang được hỗ trợ thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và xét bổ sung vào diện hỗ trợ giai đoạn 2017-2020 đối với một số huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá tại một số huyện nghèo, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Danh sách địa bàn và dự kiến thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá:

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá các huyện nghèo theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn s4604/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị các tỉnh tchức rà soát, đánh giá và báo cáo về Bộ trước ngày 16/12/2016).

- Đối với các huyện nghèo đang được hỗ trợ các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ: thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết từ thời điểm huyện được hỗ trợ cho đến thời điểm cuối năm 2016 và ước thực hiện vào cuối năm 2017 (kết quả đạt được so với các mục tiêu đề ra tại Đán đã được phê duyệt).

- Đối với các huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao thuộc diện xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2017-2020: thực hiện khảo sát, xem xét thực trạng kinh tế - xã hội trên địa bàn và đánh giá thực tế các tiêu chí liên quan theo quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo, kết quả rà soát, đánh giá các huyện nghèo trên địa bàn và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, địa chỉ: lô D25, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phHà Nội; đồng thời gửi qua email: giamngheo@molisa.gov.vn) trước ngày 20/02/2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.

(Mọi thông tin xin liên hệ: đ/c Hoàng Trọng Nghĩa, Chuyên viên Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Điện thoại: 04.3.7478677/0907130485)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BTRƯỞNG
T
HTRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

KẾ HOẠCH

kiỂM TRA, đánh giá huyn nghèo theo tiêu chí quy đnh ti Quyt đnh sỐ 2115/QĐ-TTg ca Thng Chính ph
(Phụ lục kèm theo Công văn số 425/LĐTBXH-VPQGGN ngày 13/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Địa bàn kiểm tra

Thành phần

Thời gian dự kiến

Ghi chú

1

Huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ)

Bộ LĐTBXH, Bộ NNPTNT, Bộ TC

Tháng 02/2017

 

2

Huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) và huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk)

Bộ LĐTBXH, Bộ KHĐT, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Tháng 02/2017

 

3

Huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định)

Bộ LĐTBXH, Bộ NNPTNT, UBDT

Tháng 02/2017

 

4

Các huyện Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu)

Bộ LĐTBXH, Bộ NNPTNT, UBDT, Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Tháng 03/2017

 

5

Các huyện Nguyên Bình, Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng)

Bộ LĐTBXH, UBDT, Bộ KHĐT, Bộ TC

Tháng 03/2017

 

5

Các huyện Thường Xuân, Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa)

Bộ LĐTBXH, Bộ NNPTNT; UBDT

Tháng 03/2017

 

6

Huyện la Hd’rai (tỉnh Kon Tum); Huyện Kbang, huyện la Pa (tỉnh Gia Lai)

Bộ LĐTBXH, UBDT, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Tháng 04/2017

 

7

Huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La)

Bộ LĐTBXH, UBDT, Bộ KHĐT, Bộ TC

Tháng 04/2017

 

Ghi chú: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản cụ thể gửi các tỉnh để thông báo về thời gian tổ chức kiểm tra và thành phần Đoàn công tác kiểm tra tại các tỉnh.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 425/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 về kiểm tra, đánh giá huyện nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định 2115/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


545
DMCA.com Protection Status