Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 37/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19762 văn bản

1

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1992 về tăng cường bảo vệ công trình xây dựng đường dây tải điện 500KV do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 37/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 1992

Ban hành: 04/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

2

Chỉ thị 37/CT-UB-NCVX năm 1997 về tăng cường thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB-NCVX, Chỉ thị 37, Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 37/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 1997

Ban hành: 12/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

3

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1991 về chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37,Thành phố Hồ Chí Minh,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm

Ban hành: 24/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

4

Chỉ thị 37/CT-UB-NC về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB-NC, Chỉ thị 37, Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 37/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 1996

Ban hành: 16/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

5

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1990 về việc triển khai xây dựng các dự án tiền khả thi về đầu tư chiều sâu tại các cơ sở quốc doanh thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB, Chỉ thị 37, Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 1990

Ban hành: 20/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

6

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1989 về việc thi hành quyết định của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37 1989,Thành phố Hồ Chí Minh,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 37/CT-UB Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/10/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

7

Chỉ thị 37/CT-UB-NCVX năm 1995 thực hiện Chỉ thị 317/TTg về tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB-NCVX, Chỉ thị 37, Thành phố Hồ Chí Minh, Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm

Ban hành: 20/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

8

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1987 về việc tăng cường trật tư an toàn giao thông và trật tự công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 37/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 1987

Ban hành: 06/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

9

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1985 về việc bảo hiểm tai nạn lao động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37 1985,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 37/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08

Ban hành: 01/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

10

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1984 về việc đình chỉ các cuộc biểu diễn văn nghệ doanh thu trái phép và quản lý tốt việc tổ chức biểu diễn văn nghệ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37 1984,Thành phố Hồ Chí Minh,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8

Ban hành: 07/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

11

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1983 về thanh lý tang tài vật do ngành công an thu giữ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37 1983,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 37/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 1983

Ban hành: 20/08/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

12

Chỉ thị 37/CT-UB hướng dẫn Thông tư 47/HC của Bộ Giao thông vận tải về quy định thời hạn kinh doanh vận tải đường bộ của tư nhân ở các tỉnh, thành phố phía Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB, Chỉ thị 37, Thành phố Hồ Chí Minh, Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 37/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 1978

Ban hành: 24/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

13

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1977 về việc tiến hành lập các bảng cân đối kinh tế quốc dân hàng năm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/CT-UB,Chỉ thị 37,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 37/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm

Ban hành: 08/07/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

14

Chỉ thị 37-CT/TW năm 2019 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

37-CT/TW,Chỉ thị 37-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Quan hệ lao động,Xây dựng,Phân công lãnh đạo,Lao động - Tiền lương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 37-CT/TW Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

15

Chỉ thị 37/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

37/CT-UBND,Chỉ thị 37 2018,Tỉnh Hà Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-UBND Hà Giang, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

16

Chỉ thị 37/CT-TTg năm 2017 về tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

37/CT-TTg,Chỉ thị 37 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường quản lý,Cho vay lại,Chính quyền địa phương,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-TTg Hà

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

17

Chỉ thị 37/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

37/CT-UBND,Chỉ thị 37,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

18

Chỉ thị 37/2003/CT-UB về phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa Đông xuân 2003 - 2004 do Tỉnh An Giang ban hành

37/2003/CT-UB,Chỉ thị 37,Tỉnh An Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 25 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

19

Chỉ thị 37/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 93/2001/NĐ-CP về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

37/2001/CT-UB,Chỉ thị 37 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2001/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 25/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

20

Chỉ thị 37/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 14/2001/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

37/2001/CT-UB,Chỉ thị 37,Thành phố Hà Nội,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2001/CT-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 12/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144