Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 37/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Duy Liên
Ngày ban hành: 07/08/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 37/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 1984

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ CÁC CUỘC BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ DOANH THU TRÁI PHÉP VÀ QUẢN LÝ TỐT VIỆC TỔ CHỨC BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ

Gần đây, ở một số quận, huyện có tình trạng tổ chức biểu diễn cải lương, ca nhạc, chiếu phim, chiếu video – cát xét, nói là để lấy tiền ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, nhưng thực tế chỉ sử dụng một phần tiền thu được vào việc ủng hộ tuyến đầu, còn lại là để doanh thu cho địa phương mình, Giá vé tùy tiện, thường rất cao: 20, 25, 100đ/vé. Việc thu chi và trách nhiệm quản lý không rõ ràng. Dư luận quần chúng coi đây là một sự lợi dụng tình cảm của nhân dân, lợi dụng danh nghĩa “vì tuyến đầu Tổ quốc” để thu tiền. Một số cơ quan, xí nghiệp lấy lý do gây quỹ phúc lợi nội bộ cũng mời nghệ sĩ vể biểu diễn để doanh thu hoặc để phục vụ cac buổi liên hoan sơ kết, tổng kết và chi tiền bồi dưỡng cho nghệ sĩ vượt quá mọi giới hạn: 4.000đ/xuất diễn, chưa kể khoản quà tặng.

Tình hình trên đây chẳng những vi phạm các quy định của Nhà nước vể tổ chức biểu diễn nghệ thuật, làm sống lại tệ buôn bán nghệ thuật, gây khó khăn cho việc giáo dục và quản lý nghệ sĩ, mà còn gây sự hiểu lầm đối với nhiệm vụ ủng hộ tuyền tiến.

Ủy ban nhân dân thành phố nhắc lại: mọi việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật có doanh thu phải do cơ quan chức năng là Sở Văn hóa và Thông tin tổ chức. Nghiêm cấm mọi việc tổ chức biểu diễn bất hợp pháp. Nhiệm vụ ủng hộ tuyền tiến là một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng, phải được thể hiện bằng hành động cách mạng thực tế thường xuyên đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng ở từng địa phương, từng đơn vị cơ sở. Các đợt vận động đặc biệt, đột xuất, bằng hình thức tổ chức biểu diễn văn nghệ có doanh thu, phải do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định và Sở Văn hóa và Thông tin tổ chức thực hiện. Mọi cuộc tổ chức tương tự ở các địa phương, các ngành, các đoàn thể (kể cả các cơ quan đơn vị Trung ương đóng tại thành phố) phải được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép trên cơ sở có tính đến yêu cầu, nguyện vọng và khả năng đóng góp của quần chúng, và có sự nhất trí của Sở Văn hóa và Thông tin. Việc mời nghệ sĩ về phục vụ các buổi liên hoan sơ kết, tổng kết có chi tiền bồi dưỡng phải thông qua Sở Văn hoá và Thông tin và thực hiện đúng quy định của Sở Văn hoá và Thông tin về chế độ bồi dưỡng nghệ sĩ.

Để bảo vệ ý nghĩa cao cả của nhiệm vụ ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, và cũng để lành mạnh hoá sinh hoạt văn hoá – văn nghệ của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp chánh quyền, các ngành và đoàn thể, các cơ quan, xí nghiệp phối hợp quản lý chặt chẽ việc tổ chức biểu diễn văn nghệ thực hiện đúng quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các ngành văn hoá – thông tin và Công an có trách nhiệm kiểm tra, quản lý kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Duy Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 37/CT-UB ngày 07/08/1984 về việc đình chỉ các cuộc biểu diễn văn nghệ doanh thu trái phép và quản lý tốt việc tổ chức biểu diễn văn nghệ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.944

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!