Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 37/CT-UB năm 1989 về việc thi hành quyết định của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 37/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Duy Liên
Ngày ban hành: 03/10/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 37/CT-UB

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ VĂN HÓA VỀ CHẤN CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN, XUẤT BẢN, TRUYỀN BÁ ÂM NHẠC.

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt quyết định số 961/VH-QĐ của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc, Ủy ban nhân dân thành phố quy định những việc cụ thể để các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thống nhất thực hiện.

I- NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ.

1/ Mọi tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc trên địa bàn thành phố phải theo đúng quy định hiện hành của Bộ Văn hóa, Bộ Thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Văn hóa thông tin.

2/ Mọi hình thức hoạt động biểu diễn, xuất bản và truyền bá âm nhạc đều phải có giấy phép hành nghề do Giám đốc Sở Văn hóa thông tin cấp.

3/ Các tổ chức, đơn vị, cá nhân được phép hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước theo các quy định hiện hành.

II- VỀ HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN.

1/ Chỉ có các cơ quan, đơn vị có chức năng như Công ty tổ chức biểu diễn, các đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp, các nhà văn hóa thành phố, quận, huyện mới được phép tổ chức biểu diễn âm nhạc có bán vé doanh thu.

2/ Các ca sĩ, nhạc sĩ, đơn vị biểu diễn âm nhạc (kể cả các đơn vị văn nghệ quần chúng) phải thực hiện đúng các quy định về hoạt động của diễn viên. Trường hợp đi lưu diễn ngoài thành phố phải do Giám đốc Sở Văn hóa thông tin cấp giấy phép và xét duyệt chương trình.

III- VỀ XUẤT BẢN VÀ TRUYỀN BÁ ÂM NHẠC.

1/ Việc xuất bản và lưu hành các ấn phẩm về âm nhạc phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ Thông tin về quản lý xuất bản, in và phát hành.

2/ Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm quy hoạch và trực tiếp quản lý các hoạt động xuất bản, truyền bá âm nhạc tại thành phố.

Chỉ có ngành văn hóa thông tin (do Sở Văn hóa thông tin cấp giấy phép) mới được làm dịch vụ in, sao, nhân bản các loại băng nhạc.

Cấm tư nhân tổ chức in, sang, nhân bản băng nhạc.

3/ Các sáng tác phẩm mới muốn được phổ biến, biểu diễn trên các sân khấu thành phố phải được Hội đồng nghệ thuật âm nhạc thành phố duyệt và Giám đốc Sở Văn hóa thông tin cho phép.

IV- XỬ LÝ CÁC VI PHẠM.

Mọi cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định hiện hành và làm trái với chỉ thị nầy đều bị xử lý theo các hình thức sau đây :

- Cảnh cáo

- Phạt tiền

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn và vĩnh viễn

- Nếu vi phạm điều 1 quyết định 961/VH-QĐ của Bộ Văn hóa ngày 4/7/1989 sẽ bị truy tố trước pháp luật đối với người phụ trách đơn vị và cá nhân ca sĩ.

V- Căn cứ chỉ thị này, Sở Văn hóa và thông tin ra văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả các quy định, chỉ thị của Bộ Văn hóa và của Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Văn hóa thông tin và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các hoạt động âm nhạc và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đỗ Duy Liên

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 37/CT-UB ngày 03/10/1989 về việc thi hành quyết định của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151