Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 37/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 14/2001/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 37/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 12/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 14/2001/NĐ-CP NGÀY 25/4/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

Ngày 25/4/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2001/NĐ-CP về quản lý họat động kinh doanh dịch vụ bảo vệ; ngày 18/9/2001, Bộ Công an có Thông tư số 07/2001/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Để triển khai nghiêm túc các văn bản nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1/ Phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định và Thông tư cho toàn thể cán bộ, nhân dân trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý để mọi người hiểu rõ các quy định, điều kiện về An ninh trật tự trong quản lý họat động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, góp phần tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

2/ Giao Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thông tin, Công an Thành phố, các Báo, Đài của Hà Nội; các Sở, Ban, Ngành; UBND các Quận, Huyện thuộc Thành phố có kế hoạch cụ thể tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh trong sinh hoạt của tổ dân phố với các nội dung thiết thực và hình thức phong phú giúp cho cán bộ, nhân dân hiểu biết và chủ động tham gia, giám sát việc chấp hành các quy định An ninh trật tự của các tổ chức, cá nhân kinh danh dịch vụ bảo vệ.

3/ Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình tiến hành xem xét duyệt cấp đăng ký kinh doanh nghành nghề dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân xin đăng ký kinh doanh thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 14/2001/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 07/2001/TT-BCA ngày 18/9/2001 của Bộ Công an.

Chỉ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc cho phép bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ khi có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự” của Công an Thành phố. 

Phối hợp chặt chẽ với Công an trong quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

4/ Công an Thành phố Hà Nội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự” cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và đúng tiêu chuẩn quy định. Hướng dẫn lực lượng công an các cấp tiên shành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về An ninh trật tự của các doanh nghiệp và cá nhân theo đúng quy định của Chính phủ và của Bộ Công an, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình vi phạm.

5/ Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBDN các quận, huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được Thành phố giao để có kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị này.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết qủa việc thực hiện ./.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 37/2001/CT-UB thực hiện Nghị định 14/2001/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.735

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158