Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 35/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 106122 văn bản

1

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2019 về giảm số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc họp tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

35/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2019 KẾ

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2019

2

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021

35/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

3

Kế hoạch 35/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

35/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

4

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2019 về phát triển phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2020

35/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

5

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

35/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

6

Kế hoạch 35/KH-UBND thực hiện Quyết định 103/QĐ-BTP phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Sóc Trăng năm 2018

35/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

7

Kế hoạch 35/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

35/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 26/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

8

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

35/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Kiên Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2018 KẾ

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

9

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 và Chỉ thị 32/CT-TTg về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do tỉnh Quảng Ninh ban hành

35/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2017 KẾ

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

10

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành

35/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Hòa Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

11

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 do thành phố Cần Thơ ban hành

35/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

12

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020

35/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

13

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

35/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 21 tháng 02 năm 2017 KẾ

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

14

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2016 chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

35/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 26/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2016

15

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2015 kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Hòa Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2015 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020 Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

17

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2015 phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai đến năm 2020

35/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Lào Cai, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2016

18

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

35/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Hà Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 11/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

19

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 do tỉnh Yên Bái ban hành

35/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Yên Bái, ngày 18 tháng 03 năm 2014 KẾ HOẠCH NĂM 2014

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

20

Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

35/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/KH-UBND Cà Mau, ngày 29 tháng 07 năm 2013 KẾ HOẠCH

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36