Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19992 văn bản

1

Chỉ thị 33/CT-UB năm 2002 về chấn chỉnh công tác quản lý hành nghề y-dược tư nhân trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33,Tỉnh An Giang,Hành nghề y dược tư nhân,Thể thao- Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 33/CT-UB Long xuyên, ngày 28 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 28/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

2

Chỉ thị 33/CT-UB năm 2000 tiếp tục thực hiện cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo và đồ chơi nguy hiểm do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33,Tỉnh Quảng Ninh,Pháo,Cấm sản xuất pháo,Cấm buôn bán pháo,Cấm vận chuyển pháo nổ,Cấm sản xuất đồ chơi nguy hiểm ,Cấm sử dụng đồ chơi nguy hiểm ,Thương mại,Trách nhiệm hình sự UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

3

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 thực hiện Thông tư 59/TC.TCT và 10/TM.XNK do tỉnh An Giang ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33,Tỉnh An Giang,Quản lý dịch vụ xuất nhập khẩu,xuất nhập khẩu ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/CT-UB

Ban hành: 31/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

4

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 về việc triển khai công tác vận động và thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB, Chỉ thị 33, Thành phố Hồ Chí Minh, Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 33/CT-UB  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 1992 CHỈ THỊ

Ban hành: 07/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2008

5

Chỉ thị 33/CT-UB-NC năm 1997 về thanh tra việc thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp và kinh tế-xã hội nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB-NC,Chỉ thị 33,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 1997 CHỈ THỊ

Ban hành: 22/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

6

Chỉ thị 33/CT-UB-NCVX năm 1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB-NCVX,Chỉ thị 33,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 33/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 1996 CHỈ THỊ

Ban hành: 14/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

7

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1990 về giải quyết các trường hợp mua bán hóa giá nhà theo Quyết định số 140/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33 1990,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 33/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 1990

Ban hành: 27/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

8

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1989 về tổ chức đón tiếp quân tình nguyện ở Campuchia về thành phố chăm lo đời sống bộ đội và chấp hành tốt chánh sách hậu phương quân đội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB, Chỉ thị 33, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 33/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 1989

Ban hành: 18/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

9

Chỉ thị 33/CT-UB-KT về tổ chức kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1995 trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB-KT,Chỉ thị 33,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 33/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 1995

Ban hành: 07/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2008

10

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1984 về việc giải quyết nhà cửa của những người ở thành phố Hồ Chí Minh được phép xuất cảnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33 1984,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 33/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 1984

Ban hành: 06/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

11

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1982 về thi hành các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đãi ngộ đối với công nhân viên chức nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 33/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 1982

Ban hành: 08/11/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

12

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1980 về giải tỏa lề đường, bảo đảm trật tự vệ sinh xây dựng nếp sống mới ở những nơi công cộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33 1980,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 33/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/08/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

13

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1977 về việc đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm và tận dụng mọi khả năng lương thực tại chỗ để giải quyết cho nông dân thiếu ăn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/CT-UB,Chỉ thị 33,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 1977

Ban hành: 23/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

14

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2019 về tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/CT-TTg,Chỉ thị 33 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đón Tết Nguyên đán ,Hoạt động lễ hội an toàn lành mạnh,Tiết kiệm,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/CT-TTg Hà

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

15

Chỉ thị 33/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

33/CT-BTTTT,Chỉ thị 33 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tăng cường quản lý,Cung cấp sử dụng dịch vụ thiết bị ,Trung tâm Dữ liệu quốc gia ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

16

Chỉ thị 33-CT/TW năm 2019 về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân do Ban Chấp hành Trung ương

33-CT/TW,Chỉ thị 33-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Tổ chức đảng,Tổ chức đảng và đảng viên ,Hoạt động kinh tế tư nhân,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 33-CT/TW Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

17

Chỉ thị 33/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

33/CT-UBND,Chỉ thị 33 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

18

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2018 về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/CT-TTg,Chỉ thị 33 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tái hòa nhập cộng đồng,Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng,Thi hành án phạt tù,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/CT

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

19

Chỉ thị 33/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

33/CT-UBND,Chỉ thị 33 2017,Thành phố Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/CT-UBND Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

20

Chỉ thị 33/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/CT-TTg,Chỉ thị 33 2017,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ hành lang an toàn đường bộ,Hành lang an toàn đường bộ,Hành lang an toàn đường sắt,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224